Money

เมื่ออุตสาหกรรมแข่งไม่ไหว หรือภาคบริการคือคำตอบของไทย

Post by | Admin

Research_Service_Sector_Info628


Key Takeaways:

  • KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทรประเมินว่าภาคบริการของไทยพึ่งพาการเติบโตจากการท่องเที่ยวเป็นหลักและยังไม่สามารถทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวให้กับไทยได้ โดยเฉพาะลักษณะของภาคบริการที่เป็นบริการแบบเก่า มีมูลค่าเพิ่มต่ำ ขายได้เฉพาะตลาดในประเทศ มีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมน้อย และมีแนวโน้มเติบโต”ตาม”ภาคเศรษฐกิจอื่นมากกว่าเป็นตัว”นำ”เศรษฐกิจ
  • ภาคบริการไทยยังตามหลังประเทศพัฒนาแล้ว โดยภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตที่สูงในกลุ่มบริการสมัยใหม่ (Modern Services) ซึ่งมีลักษณะ คือ (1) ความเชื่อมโยงและทำหน้าที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมากกว่า (2) สามารถขยายขนาดธุรกิจได้ (Scalable) และหารายได้ต่างประเทศได้ (Tradeable) โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ และ (3) ได้ประโยชน์จากการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เช่น การทำ Online Outsourcing
  • การพัฒนาภาคบริการจะเผชิญอุปสรรคจำนวนมากจากทั้งปัญหาเชิงสถาบัน กฎระเบียบ การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้แม้จะมีตัวอย่างประเทศที่พัฒนาบริการได้สำเร็จแต่ KKP Research ประเมินว่าไทยจะยังไม่สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการของโลกได้ แต่ในระยะสั้นควรเริ่มมีการพัฒนาภาคบริการโดยปรับปรุงภาคบริการเดิมของไทย (ท่องเที่ยว) ให้มีประสิทธิภาพขึ้น เช่น การพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวมูลค่าสูง และเตรียมพร้อมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่อย่างเต็มที่ เช่น การแพทย์ทางไกล
  • การพัฒนาภาคบริการไทย จะมีประโยชน์ในหลายมิติทั้งการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม เพิ่มความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างแรงงานคุณภาพสูงในระยะยาว ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งดำเนินนโยบายปฏิรูปกฎระเบียบ เปิดเสรีภาคบริการ และปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากลักษณะของภาคบริการสมัยใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่
คลิกเพื่ออ่านต่อ

ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตน้ำแล้งที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี 2019 และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นในปี 2020 คำถามสำคัญคือ วิกฤตในครั้งนี้เกิดจากอะไร มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร  บทวิเคราะห์ของ KKP Research จะตอบคำถามเหล่านี้

วิกฤตน้ำแล้งปีนี้รุนแรงแค่ไหน?

สัญญาณภัยแล้งในปีนี้ปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2019 โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีสาเหตุหลักจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน (ภัยแล้ง) ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2018 ส่งผลให้ในปีถัดมาเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนนาน 2 เดือน (มิ.ย.–ก.ค. 2019) ปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% และปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งอยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนในปี 2019 ไม่ว่าจะเป็น “วิภา” "โพดุล" และ "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และบางพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ฝนที่ตกส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ใต้เขื่อนจึงไม่ได้ช่วยเติมน้ำในเขื่อนเท่าใดนัก และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง (เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์) จึงทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ได้ หรือ “น้ำต้นทุน” ต่ำกว่าความต้องการใช้จริง

จากข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2020 พบว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก) อยู่ในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่าภัยแล้งปี 2015-16 (รูปที่ 1) และหากพิจารณาเป็นรายภูมิภาคพบว่า ภาคกลางน่าเป็นกังวลมากที่สุด เนื่องจากระดับน้ำของทั้ง 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนป่าสักฯ เขื่อนกระเสียว และเขื่อนทับเสลา อยู่ในระดับต่ำที่ 19% – 22% ของความจุสูงสุดของเขื่อน ซึ่งต่ำกว่าทั้งค่าเฉลี่ยในอดีตและระดับน้ำในวันเดียวกันเมื่อปี 2016 หลายเขื่อนในภาคเหนือประสบกับปัญหาน้ำน้อยด้วยเช่นกัน มีเพียงภาคตะวันตกที่สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ดี (รูปที่ 2)

ระดับน้ำต้นทุนที่ต่ำต่อเนื่องมาจากปีก่อน และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์น้อยและเริ่มแห้งขอด จะทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ลากยาวไปจนถึงเดือน มิ.ย. เทียบเคียงได้กับวิกฤตภัยแล้งในปี 2016 แต่ปัจจัยที่อาจทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ย่ำแย่ไปกว่าปี 2016 คือ ภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้จำเป็นต้องระบายน้ำในเขื่อนเพื่อใช้เจือจางและผลักดันน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้ามา ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะได้รับการจัดสรรสำหรับเกษตรกรรมน้อยลงจนอาจเข้าขั้นวิกฤต นอกจากนี้ หากในช่วงครึ่งปีหลังปริมาณฝนยังคงต่ำกว่าค่าปกติ อาจยิ่งทำให้สถานการณ์ในปี 2020 รุนแรงกว่าภัยแล้งที่เคยเกิดในปี 2016

แนะนำจากบทความ
16 ก.ค. 2564
จุดเปลี่ยนการส่งออก เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป
Economic
30 ส.ค. 2564
ตีแผ่สมรภูมิ E-Commerce ไทย ตรงไหนคือโอกาส
Economic
11 พ.ค. 2564
A Little Boy in the War of the Titans - Part I
Economic
06 ก.ย. 2564
ชะตาเศรษฐกิจไทย ใต้เงาสงครามเทคโนโลยี
Economic
02 พ.ย. 2564
เศรษฐกิจไทยเดินหน้าหลังเปิดประเทศ แต่ท้องฟ้ายังมีเมฆมาก
Economic