Money

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน ทางเลือกสำหรับคนต้องการเงินก้อน

Post by | Admin

สินเชื่อบ้านกู้เงิน-ทางเลือกสำหรับคนต้องการเงินก้อน_544x388

สินเชื่อในปัจจุบันหลักๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือแบบสินเชื่อแบบมีหลักประกันเช่น สินเชื่อรถ, สินเชื่อธุรกิจ SME, สินเชื่อบ้าน และแบบไม่มีหลักประกัน เช่น สินเชือส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรกดเงินสด และซึ่งการเลือกใช้บริการสินเชื่อขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้า ว่าจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากหรือจำนวนเงินที่น้อย เพราะสินเชื่อแต่ละประเภทให้วงเงินอนุมัติที่ไม่เท่ากัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากก็มักจะเลือกสินเชื่อแบบมีหลักประกัน เพราะได้วงเงินอนุมัติสินเชื่อที่สูงกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อแบบมีหลักประกันวงเงินอนุมัติก็ขึ้นอยู่กับหลักประกันที่เลือกใช้ ซึ่งที่เห็นใช้กันอยู่บ่อยๆ ก็จะเป็นหลักประกันชนิดรถยนต์ ส่วนประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมใช้ก็เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ซึ่งต้องการวงเงินก้อนใหญ่เพื่อไปขยายธรุกิจ หรือซื้อเครื่องจักร ส่วนหลักประกันประเภทบ้านเป็นหลักประกันที่ยังไม่ค่อยนิยมมากนั้น เนื่องจากบ้านที่ใช้ต้องเป็นบ้านที่ปลอดภาระหรือผ่อนหมดแล้วเท่านั้น ซึ่งกว่าจะผ่อนบ้านหมดแล้วนำมาใช้เป็นหลักประกันก็นานหลาย 10 ปี แต่ในปัจจุบันหลักประกันประเภทนี้ กลับเริ่มมีผู้ขอสินเชื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น อาจเพราะได้วงเงินก้อนค่อนข้างใหญ่ และกระบวนการพิจารณาไม่ยุ่งยากเท่าหลักประกันชนิดอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก ร่วมถึงบอกข้อดีของการใช้หลักประกันประเภท “บ้าน” ให้เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนทีต้องการวงเงินก้อนใหญ่

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน (HQC) คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่เหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่มีบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัย ที่ปลอดภาระแล้วใช้เพื่ออยู่อาศัย มาใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงิน โดยหลักประกันดังกล่าวต้องเป็นชื่อของผู้กู้และหรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น เรียกง่ายๆคือการเอาสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้ว มาจำนองกับธนาคาร เพื่อกู้เงินไปใช้จ่ายต่างๆ ได้ สินเชื่อประเภทนี้จะใช้บ้านเป็นหลักประกัน จึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อบุคคลแบบที่ไม่มีหลักประกัน เช่น บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อบุคคล ที่ได้รับเป็นเงินก้อนแล้วผ่อนรายเดือน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยของการซื้อบ้านที่มักได้รับอัตราดอกเบี้ยโปรโมชันหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ำในช่วงปีแรกๆ โดยอัตราดอกเบี้ยของการนำบ้านปลอดภาระไปขอกู้เงินจะอยู่ที่ประมาณ 4 - 8% ต่อปี

ขั้นตอนการขอสินเชื่อไม่ยุ่งยาก
โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ก็เหมือนกับการขอสินเชื่อทั่วไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
• เอกสารแสดงตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน /Passport , สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
• เอกสารยืนยันรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน(อายุไม่เกิน 2 เดือน) , สลิปเงินเดือน , รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
• เอกสารยืนยันหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด , แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน

ใช้เวลาอนุมัติสินเชื่อไม่นาน ส่วนใหญ่ธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วน ก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติพร้อมอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้

ทำสัญญาและจดจำนอง เมื่อตกลงรับวงเงินและอัตราดอกเบี้ยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยธนาคารจะนัดผู้กู้เพื่อเซ็นสัญญา แล้วดำเนินการทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินใกล้บ้านของผู้กู้ จากนั้นผู้กู้จึงจะได้รับเงินที่ขอกู้ไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ต้องดูประวัติทางการเงินก่อน ถ้าประวัติเสีย การขอสินเชื่อก็จะมีโอกาศผ่านน้อย เพราะฉะนั้นควรเตรียมทำเครดิตทางการเงินให้ดีก่อน แม้ว่าสินเชื่อบ้านกู้เงินด่วนจะมีขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่อาจต้องเสีย แต่ก็มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ได้เงินก้อนใหญ่กว่า และยังผ่อนได้นานกว่าสินเชื่ออื่นๆ

หากดูข้อมูลแล้วเกิดความสนใจสินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน ธนาคารเกียรตินาคินภัทรก็มีโปรโมชั่นดีๆ ดอกเบี้ยต่ำ 4.99 % คงที่3 ปีสนใจคลิก

 

แนวโน้มของราคาทอง

มั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

 

ไปดูเหตุผลที่ตลาดไม่เชื่อ หนึ่งในนั้นก็เพราะ กำลังการผลิตนอกกลุ่ม OPEC ก็ยังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐ จากตัวเลขแท่นขุดเจาะรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทบทุกสัปดาห์ตั้งแต่ย่างเข้าไป 2017 เป็นต้นมา รวมถึงการเดินกำลังการผลิต Shale Oil และ Shale Gas ที่สะท้อนว่า ต้นทุนการผลิตของเทคโนโลยีนี้ เข้ามาใกล้จุดที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตน้ำดิบได้แล้วถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้น ราคาน้ำมันก็โดนกดดันอยู่มาอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด หรือ Clean Energy โดยเทคโนโลยีที่จะมาเป็นคู่แข่งพลังงานน้ำมันจริงๆ ก็คือ Power Storage หรือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า นั้นเอง เพราะตัวเก็บประจุไฟฟ้า หรือ Power Storage จะทำให้การใช้พลังงานสะอาดมีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง ถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่มีตัวเก็บประจุ ก็แปลว่า เราจะใช้ไฟฟ้าได้แค่ตอนช่วงกลางวันเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยี Power Storage จึงถือว่ามีความสำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดต่ำลงไปอีก และเข้าถึงคนจำนวนมากกว่าปัจจุบัน

สรุปทิศทางราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันถูกเทขายลงมาที่ ราวๆ 42-43 ดอลลาร์ กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักๆ มาจากตลาดเริ่มไม่เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

Suggested
20 Jul 2020
ขอสินเชื่อบ้าน ทำไมต้องซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
Money
20 Jul 2020
"ซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง" รู้ทันค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับบ้านก่อนสาย
Money
02 Apr 2020
ภาษาบ้านๆที่ควรรู้
Money
12 Feb 2020
เรื่องต้องรู้ ก่อนซื้อบ้าน
Money