Money

เอกลักษณ์ หรือ ดาษดื่น

Post by | Admin

identity-thumbnail

เมื่อคราวที่แล้วผมได้เขียนถึงความจำเป็นของธุรกิจในอนาคตว่า ต้องวางโมเดลธุรกิจให้ชัดเจน และออกแบบธุรกิจโดยการสอดประสานการใช้ช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ ออฟไลน์ ให้เป็นเนื้อเดียว วันนี้อยากจะมาคุยเพิ่มเติมถึงโมเดลธุรกิจที่เป็นไปได้ในโลกธุรกิจ โดยขอยกตัวอย่างของ 2 ธุรกิจที่มีโมเดลธุรกิจที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่สามารถเลือกใช้ช่องทางต่าง ๆ ได้ลงตัวกับโมเดลธุรกิจของตน

Monocle มีโมเดลธุรกิจที่สุดโต่งไปด้านหนึ่ง เน้นเรื่อง Content หรือ เนื้อหา ลงทุนตั้งสำนักงานอยู่ในศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาค เก็บข้อมูล ทำวิจัย แง่มุมที่น่าสนใจ มีความเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบัน การทำธุรกิจ วัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาค ไลฟ์สไตล์ และนำเสนอผ่านมุมมองของหนังสือ ที่ยังเน้นวิถีชีวิตแบบพิถีพิถัน มีสไตล์ ไม่เน้นกระแสหลัก เนื้อหาที่มีไม่สามารถหาจากที่อื่นได้Zappos.com เว็บไซต์ขายรองเท้าอันโด่งดัง มีโมเดลธุรกิจที่สุดโต่งไปอีกด้าน Zappos.com เป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเอง สินค้าชิ้นเดียวกันสามารถหาได้จากหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขายของอื่น ๆ หรือ เว็บไซต์ของเจ้าของสินค้าเอง ตลอดจนร้านค้าตามห้าง จึงเน้นเรื่องความหลากหลายของสินค้า ราคา และโปรโมชั่น

 


ทั้งสองธุรกิจข้างต้น มีโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ต่างก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนทำทั้งคู่ หากลองพิจารณาธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผมว่าไม่เอียงไปทาง Monocle ก็เอียงไปทาง Zappos.com ไม่หนีจากนี้ไปสักเท่าไรเมื่อโมเดลธุรกิจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การพัฒนาช่องทางต่าง ๆ จึงมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันอย่างจงใจเพื่อตอบโจทย์โมเดลธุรกิจที่วางไว้

 

Monocle มีจุดแข็งที่เนื้อหาที่โดดเด่น ไม่สามารถหาจากที่อื่นได้ 

การออกแบบในการใช้ช่องทางจึงสามารถเลือกและกำหนดได้ว่าจะใช้ช่องทางใดเป็นช่องทางหลัก ซึ่ง Monocle ได้เลือกที่จะเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางหลัก ช่องทางอื่น ๆ จึงเป็นตัวเสริมเพื่อให้ช่องทางหลักเด่นขึ้น คนรับรู้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ช่องทางอื่นให้เป็นสิทธิพิเศษ หรือ Loyalty Program สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกหนังสือ เช่น สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่สามารถเข้าถึงบทความเก่าต่าง ๆ ได้ตลอดเสมือนเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าวิจัย สิทธิพิเศษของสมาชิกในการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ Monocle ไม่ทำ E-magazine หรือ ขายผ่านออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวก เน้นแต่เรื่องสิทธิพิเศษเท่านั้น

ขณะที่ Zappos.com มีโมเดลธุรกิจที่ไม่ได้เน้นเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า แต่เน้นเรื่องความหลากหลายของสินค้า สิ่งที่ทำให้ Zappos.com ประสบความสำเร็จ คือ ความเป็นเลิศเรื่องประสบการณ์ลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อจนถึงได้รับสินค้า โดยมีช่องทางหลักช่องทางเดียวคือ ออนไลน์ ดังนั้นช่องทางออนไลน์ จึงถูกพัฒนาเพื่อเน้นเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ จึงต้องลงทุนในระบบต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการและประสบการณ์ในการซื้อของนั้น มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่องทางอื่น เช่น Call Center จึงถูกออกแบบเพื่อรองรับกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่เกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บ Call Center จึงเป็นช่องทางที่ใช้บริหารจัดการความผิดพลาดของช่องทางหลัก โดยเน้นที่การปฏิสัมพันธ์โดยคนต่อคน แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพเช่นเดิม

ย้อนกลับมาดูธุรกิจของคุณดู คุณเอียงไปทางมุมไหน “เอกลักษณ์ หรือ ดาษดื่น” “สิทธิพิเศษ หรือ ความสะดวก รวดเร็ว”
เอกลักษณ์ ต้องคู่กับ สิทธิพิเศษ 

 

ดาษดื่น คู่กับ ความสะดวก รวดเร็ว ประสิทธิภาพ

การออกแบบช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ ต้องสามารถสร้าง สิทธิพิเศษ หรือ ความสะดวก รวดเร็ว ตามโมเดลธุรกิจที่คุณวางไว้

 

แนวโน้มของราคาทอง

มั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

 

ไปดูเหตุผลที่ตลาดไม่เชื่อ หนึ่งในนั้นก็เพราะ กำลังการผลิตนอกกลุ่ม OPEC ก็ยังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐ จากตัวเลขแท่นขุดเจาะรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทบทุกสัปดาห์ตั้งแต่ย่างเข้าไป 2017 เป็นต้นมา รวมถึงการเดินกำลังการผลิต Shale Oil และ Shale Gas ที่สะท้อนว่า ต้นทุนการผลิตของเทคโนโลยีนี้ เข้ามาใกล้จุดที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตน้ำดิบได้แล้วถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้น ราคาน้ำมันก็โดนกดดันอยู่มาอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด หรือ Clean Energy โดยเทคโนโลยีที่จะมาเป็นคู่แข่งพลังงานน้ำมันจริงๆ ก็คือ Power Storage หรือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า นั้นเอง เพราะตัวเก็บประจุไฟฟ้า หรือ Power Storage จะทำให้การใช้พลังงานสะอาดมีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง ถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่มีตัวเก็บประจุ ก็แปลว่า เราจะใช้ไฟฟ้าได้แค่ตอนช่วงกลางวันเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยี Power Storage จึงถือว่ามีความสำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดต่ำลงไปอีก และเข้าถึงคนจำนวนมากกว่าปัจจุบัน

สรุปทิศทางราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันถูกเทขายลงมาที่ ราวๆ 42-43 ดอลลาร์ กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักๆ มาจากตลาดเริ่มไม่เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

แนะนำจากบทความ
24 ม.ค. 2562
แค่ ริบบิ้น
Business
24 ม.ค. 2562
อย่าสร้างข้อจำกัด
Lifestyle
24 ม.ค. 2562
เป้าประสงค์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
Business