Money

ลงทุนกับเราตั้งเป้าได้เป็นล้าน : การบริหารจัดการความมั่งคั่ง

Post by | Admin

wealth-management-thumbnail

เมื่อเราสะสมทรัพย์สินและความมั่งคั่งถึงในระดับหนึ่ง ประเด็นสำคัญของการวางแผนการลงทุนเริ่มอาจจะเปลี่ยนไป จากที่เคยให้ความสำคัญกับการวางแผนการลงทุนเพียงอย่างเดียว และเน้นดูเรื่องผลตอบแทน หลายท่านอาจจะเริ่มให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางแผนการส่งต่อความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเราสะสมทรัพย์สินและความมั่งคั่งถึงในระดับหนึ่ง ประเด็นสำคัญของการวางแผนการลงทุนเริ่มอาจจะเปลี่ยนไปจากที่เคยให้ความสำคัญกับการวางแผนการลงทุนเพียงอย่างเดียว และเน้นดูเรื่องผลตอบแทน (ในระดับของความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้) หลายๆ ท่านอาจจะเริ่มให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางแผนการส่งต่อความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญพอๆ กับการบริหารผลตอบแทนของพอร์ตเลยทีเดียว และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนอายุใกล้เกษียณเท่านั้น คนที่เพิ่งเริ่มมีครอบครัว หรือมีคนที่ต้องดูแลอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะบริหารจัดการทรัพย์สินของเราอย่างไร และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร เพราะถ้าเรารู้และเข้าใจความเสี่ยงและเริ่มวางแผนบริหารจัดการ ก็จะทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นยามที่ความเสี่ยงนั้นมาเยือน

 

ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ คุณเตรียมพร้อมในด้านเหล่านี้แล้วหรือยัง?


1. การวางแผนการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนในพอร์ต เป้าหมายของการลงทุน ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ยังคงเป็นประเด็นหลักและประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตขนาดไหน การจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง ระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายของการลงทุนของคุณ ยังคงเป็นเรื่องสำคัญเสมอ

 

2.การบริหารจัดการความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเมื่อพอร์ตของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น คำถามเช่น เกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตของคุณถ้าเกิดเหตุการณ์แบบปี 2008 อีกรอบ พอร์ตของคุณจะขาดทุนขนาดไหน คุณรับได้หรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดความเสี่ยง อาจจะเป็นประเด็นที่คุณต้องให้ความสำคัญ

 

3. การวางแผนทางการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ คุณควรมีเงินเท่าไรเพื่อส่งลูกเรียนอย่างที่ฝัน หรือบ้านในฝันคุณราคาเท่าไร  อยากจะเดินทางอย่างที่ฝันปีละครั้งต้องใช้เงินเท่าไร แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ถึงความฝัน เงินที่มีในวันนี้ต้องโตอย่างไรจึงจะมีเงินพอใช้

 

4. ศึกษาทางเลือกในการลงทุน ทางเลือกในการลงทุนของคุณอาจจะมีมากขึ้น และอาจจะมีเครื่องมือใหม่ๆ ในการลงทุนที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนมากขึ้นให้เลือกใช้ให้เหมาะกับพอร์ตของคุณเอง เครื่องมือบางชนิด อาจจะช่วยคุณบริหารเงินลงทุนได้ดีขึ้นได้ และสอดคล้องกับมุมมองด้านการลงทุนของคุณ การศึกษารายละเอียดของเครื่องมือใหม่ๆ และทางเลือกใหม่ๆ ในการลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

 

5. การวางแผนภาษี ปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีผลต่อภาระภาษีของคุณ ถ้าคุณมีฐานภาษีสูงๆ การบริหารจัดการภาระภาษีอาจช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้คุณได้มากทีเดียว การลงทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐ (เช่น LTF และ RMF) ก็เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนหลังภาษีให้การพอร์ตของคุณ และลดภาระภาษีให้คุณได้ นอกจากนี้ในเรื่องภาษียังมีประเด็นที่สามารถวางแผนและบริหารจัดการได้อีกหลายเรื่อง เช่น การบริจาค การซื้ออสังหาริมทรัพย์ การวางแผนธุรกิจ ฯลฯ

 

6. การวางแผนสภาพคล่องและการกู้ยืมเงิน คุณกู้ยืมอะไรอยู่บ้าง ต้นทุนทางการเงินเป็นอย่างไร จะหาวิธีลดต้นทุนทางการเงินได้อีกหรือไม่ นอกจากนี้ บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องปฏิเสธการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง เพราะต้องการมีสภาพคล่องไว้ใช้จ่าย หรือจำเป็นต้องเทขายสินทรัพย์การลงทุนเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินด่วน ปัจจุบันทางเลือกมีมากขึ้น ในการบริหารสภาพคล่อง ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินลงทุนได้อย่างมั่นใจ และสามารถใช้ในการเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตการลงทุนของคุณได้

 

7. การวางแผนเกษียณ คุณจะมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณ ในยามที่รายได้ประจำจากการทำงานจะลดลงหรือหมดไปหรือไม่ คุณจะสามารถรักษาคุณภาพชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้หรือไม่ เงินที่ได้จะเพียงพอใช้สำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ หรือไม่ นี่อาจจะเป็นคำถามที่คุณอาจเคยถามตัวเอง แต่ไม่ได้คิดจริงๆ จังๆ โดยเฉพาะถ้าคุณอายุยังน้อย แต่การวางแผนกับปัญหาที่กำลังจะเข้าเป็นเรื่องสำคัญ

 

8. การประกันชีวิต คุณเตรียมพร้อมหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วหรือยัง? ถ้าคุณไม่อยู่ครอบครัวของคุณจะมีเงินพอใช้ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนเรื่องความเสี่ยงถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น และสามารถทำให้คุณใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมั่นใจและสบายใจขึ้น นอกจากนี้ การประกันภัยยังสามารถนำไปเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของการลงทุน ทำให้คุณสามารถเลือกลงทุนได้พร้อมๆ กับการประกันภัย

 

9. การวางแผนมรดก ถ้าคุณมีสินทรัพย์เพียงพอจะส่งผ่านให้ลูกหลานแล้ว คุณวางแผนเกี่ยวกับภาษีมรดกแล้วหรือยัง? ถ้าลูกคุณยังเล็ก เขาจะบริหารทรัพย์สินอย่างไร จะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายตามมาหรือไม่ การวางแผนการจัดการตั้งแต่คุณยังอยู่ จะทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถควบคุมกระบวนการได้

 

10. การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ การเตรียมพร้อมส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นก็เป็นเรื่องสำคัญ คุณควรจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างไรเพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่ ถ้าคุณอยากให้ลูกหลานของคุณบริหารจัดการธุรกิจต่อ คุณต้องเตรียมความพร้อมให้เขาอย่างไร หรือจะเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทให้มืออาชีพมาบริหารแทน เรื่องพวกนี้ก็จำเป็นต้องมีวางแผนและบริหารจัดการอย่างละเอียดอ่อน

 

เห็นหรือไม่ครับ มีหลายประเด็นที่เราน่าจะเริ่มคิดว่าเรามีวิธีบริหารจัดการแล้วหรือยัง และจะเตรียมพร้อมกับประเด็นเหล่านี้อย่างไร อย่าลืมนะครับว่าการวางแผนล่วงหน้าจะทำให้คุณพร้อมมากขึ้นเมื่อความเสี่ยงเหล่านี้มาถึง

แนวโน้มของราคาทอง

มั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

 

ไปดูเหตุผลที่ตลาดไม่เชื่อ หนึ่งในนั้นก็เพราะ กำลังการผลิตนอกกลุ่ม OPEC ก็ยังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐ จากตัวเลขแท่นขุดเจาะรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทบทุกสัปดาห์ตั้งแต่ย่างเข้าไป 2017 เป็นต้นมา รวมถึงการเดินกำลังการผลิต Shale Oil และ Shale Gas ที่สะท้อนว่า ต้นทุนการผลิตของเทคโนโลยีนี้ เข้ามาใกล้จุดที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตน้ำดิบได้แล้วถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้น ราคาน้ำมันก็โดนกดดันอยู่มาอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด หรือ Clean Energy โดยเทคโนโลยีที่จะมาเป็นคู่แข่งพลังงานน้ำมันจริงๆ ก็คือ Power Storage หรือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า นั้นเอง เพราะตัวเก็บประจุไฟฟ้า หรือ Power Storage จะทำให้การใช้พลังงานสะอาดมีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง ถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่มีตัวเก็บประจุ ก็แปลว่า เราจะใช้ไฟฟ้าได้แค่ตอนช่วงกลางวันเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยี Power Storage จึงถือว่ามีความสำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดต่ำลงไปอีก และเข้าถึงคนจำนวนมากกว่าปัจจุบัน

สรุปทิศทางราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันถูกเทขายลงมาที่ ราวๆ 42-43 ดอลลาร์ กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักๆ มาจากตลาดเริ่มไม่เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

Suggested
24 Jan 2019
ลงทุนกับเราตั้งเป้าได้เป็นล้าน : การบริหารจัดการความมั่งคั่ง
Money
24 Jan 2019
ลงทุนกับเราตั้งเป้าได้เป็นล้าน : เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคงด้วยกองทุนตลาดเงิน
Investment
24 Jan 2019
ลงทุนกับเราตั้งเป้าได้เป็นล้าน : เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
Investment