Investment KnowlEDGE

นับ 1 ให้ถึงล้าน : พลังของการลงทุนแบบทบต้น

  • 28 Jun 22
  • 4,695
1toMillion_Compound_Investment_628x443p

จากบทความก่อนหน้า ชายคนหนึ่งได้รับเงินมรดก 1 ล้านบาท และอยากจะนำเงิน 1 ล้านบาทนั้น มาลงทุนตามเป้าหมายการเงินที่วางไว้ โดยในครั้งที่แล้วชายคนนี้ได้วางแผนส่วนของ Wealth Creation คือ วางแผนเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน และ Wealth Protection คือ วางแผนประกันภัย ไปแล้ว ใน Ep. นี้ผมจะมาชวนคุยต่อว่าในส่วนของ Wealth Accumulation ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ เขาจะวางแผนการลงทุนอย่างไร มาติดตามกันครับ

จากเงิน 1 ล้านบาท เขาได้จัดสรรไปวางแผนยัง 2 ส่วนข้างต้น จำนวน 600,000 บาท และเหลือเงิน จำนวน 400,000 บาท เพื่อลงทุนในส่วน Wealth Accumulation โดยแบ่งเงินเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 100,000 บาทและ 300,000 บาท ลงทุนใน 2 เป้าหมาย ดังนี้

 

1. เก็บเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตร (ป.ตรี) จำนวนเงินที่ต้องใช้ 400,000 บาท ในอีก 12 ปีข้างหน้า (ใช้เงินลงทุนตั้งต้น 100,000 บาท)

2. เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ จำนวนเงินที่ต้องใช้ 10,000,000 บาท ในอีก 25 ปีข้างหน้า (ใช้เงินลงทุนตั้งต้น 300,000 บาท)

 

เรามาลองคำนวณวางแผนการเงินที่เป้าหมายแรกไปพร้อมกันครับ ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น Financial Calculator เข้ามาช่วยคำนวณได้ไม่ยาก (สามารถดาวน์โหลด Application ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้ครับ)

1toMillion_Compound_Investment_PIC01
จากภาพจะเห็นว่า เขาวางแผนลงทุนโดยใช้เงินตั้งต้นที่ 100,000 บาท ระยะเวลาลงทุน 12 ปี คาดหวังผลตอบแทนที่ 3.5% ต่อปี เนื่องจากเป็นเป้าหมายการเงินที่สำคัญ นั่นคือ ค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร จึงไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนัก และลองคำนวณเป็น 2 กรณีคือ ไม่ออมเงินเพิ่มระหว่างทางกับออมเงินเพิ่มระหว่างทาง นั่นคือ ออมเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท คิดเป็นต่อปีก็คือ ออมเพิ่มระหว่างทางปีละ 18,000 บาท (1,500 x 12 เดือน) จะเห็นว่า เมื่อครบกำหนดเวลาตามแผน การออมเงินเพิ่มปีละ 18,000 บาท ทำให้เขาถึงเป้าหมายการเก็บเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรได้ด้วยจำนวนเงิน 413,942.18 บาท สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงแค่ออมเงินเพิ่มเดือนละ 1,500 บาทอย่างสม่ำเสมอ แต่หากไม่มีการเก็บออมเพิ่มระหว่างทาง เป้าหมายการเก็บเงินนี้ เขาจะเก็บเงินได้เพียง 151,106.87 บาทเท่านั้น จะเห็นว่า คุณเองก็สามารถลองคำนวณแผนการลงทุนของคุณได้ด้วย Financial Calculator โดยกรอกข้อมูลตัวแปรที่ส่งผล ตามภาพประกอบ
มาดูเป้าหมายที่ 2 เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ จำนวน 10,000,000 บาทกันต่อครับ จากภาพคำนวณเป็น 2 กรณีเช่นกัน คือ ไม่ออมเพิ่มระหว่างทาง กับ เก็บออมเพิ่มระหว่างทาง ใช้เงินลงทุนตั้งต้นเท่ากันที่ 300,000 บาท ระยะเวลาลงทุน 25 ปี คาดหวังผลตอบแทนที่ 5% ต่อปี จะเห็นว่า กรณีไม่ออมเพิ่มระหว่างทาง เมื่อครบกำหนดเวลาตามแผน คุณจะเก็บออมเงินได้เพียง 1,015,906.48 บาท ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายที่วางไว้ค่อนข้างมาก
1toMillion_Compound_Investment_PIC02
สำหรับกรณีที่มีการออมเพิ่มระหว่างทาง เนื่องจากจำนวนเงินตามเป้าหมายที่ต้องการค่อนข้างมาก คือ 10,000,000 บาท ผมจึงอยากชวนคุณลองเก็บออมเงินด้วยวิธีนี้ครับ เริ่มจากใช้เงินตั้งต้นในการลงทุนที่ 300,000 บาท จากนั้น หักเงินเดือน 10% ทุกเดือนนำมาเป็นเงินออมเพื่อลงทุน ในที่นี้คือ เดือนละ 5,000 บาท (ชายคนนี้มีเงินเดือนอยู่ที่ 50,000 บาท) และให้ออมเพิ่มตามฐานเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี (กำหนดให้เงินเดือนปรับขึ้นปีละ 5%) เมื่อครบกำหนดเวลาที่ 25 ปี ชายคนนี้จะเก็บเงินจากการลงทุนเพื่อการเกษียณได้ทั้งสิ้น จำนวน 6,095,439 บาท ตามภาพ คุณสามารถลองคำนวณเงินเก็บออมของตนเองได้ด้วยวิธีนี้ คลิก 
1toMillion_Compound_Investment_PIC03

จะเห็นว่าเช่นเดียวกับเป้าหมายแรก เพียงคุณเพิ่มเงินเก็บออมระหว่างทาง ในที่นี้เริ่มต้นออมที่ 10% ของเงินเดือนทุกเดือน และออมเพิ่มตามฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้น คุณก็จะมีเงินออมมากขึ้นกว่าการใช้เงินตั้งต้นเพียงก้อนเดียวมาก แม้จำนวนเงินที่ออมได้จะยังไม่เท่ากับ 10,000,000 บาท ตามเป้าหมาย แต่อย่าลืมนะครับว่า จริงๆ แล้วแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณของมนุษย์เงินเดือนไม่ได้มีเพียงแหล่งเดียว ซึ่งหากมีการวางแผนและคำนวณตัวเลขออกมา ผมเชื่อว่าเป้าหมายการอยากมีเงินเก็บ 10,000,000 บาทไว้ใช้หลังเกษียณ ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมครับ และหากมีการวางแผนที่ดี คุณเองอาจจะเก็บเงินได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็ได้

 

ตัวอย่างแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณที่สำคัญ เช่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ซึ่งมีทั้งส่วนเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบจากนายจ้าง, เงินจากการลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF, เงินจากประกันบำนาญ และอื่นๆ (ในรายละเอียดผมจะมาพูดคุยอีกครั้งในซีรีส์การเกษียณ อย่าลืมติดตามนะครับ!!)

 

ครั้งหน้า ผมจะมาชวนคุยต่อว่า เมื่อคุณได้ลองคำนวณตัวเลขเงินลงทุนที่คาดว่าจะได้รับแล้ว ยังมีเครื่องมือทางการเงินหรือกลยุทธ์การลงทุนอะไรบ้าง? ที่จะทำให้แผนการลงทุนที่คุณวางไว้สำเร็จตามเป้าหมายได้ อย่าลืมติดตามครับ!! และวันนี้ To do list ที่ผมอยากจะฝากไว้ อยากให้คุณลองคำนวณตัวเลขเงินเก็บออมเพื่อการลงทุนของคุณ ว่าใกล้เคียงหรือถึงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างไรบ้างครับ

To do list :

1. ทดลองใช้ Financial Calculator เพื่อคำนวณเงินเก็บออมและการลงทุนตามเป้าหมาย

2. เปรียบเทียบการเก็บออมระหว่าง เงินออมตั้งต้นก้อนเดียว กับ การออมเงินเพิ่มระหว่างทาง

3. ศึกษาทำความเข้าใจหลักการออมเงินเพื่อลงทุนเพิ่ม ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นในทุกปี (คลิก ตาราง Excel)