Money

ลดหย่อนภาษี ด้วยดอกเบี้ยบ้าน

Post by | Admin

ลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้าน 628x443

คนที่มีบ้านมานานหลายปีคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยบ้านสามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งกู้บ้าน หรือกำลังวางแผนซื้อบ้านในอนาคต อาจจะยังไม่ทราบในเรื่องนี้ วันนี้ KKP ADVICE CENTER มีข้อมูลดีๆ สำหรับการลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยบ้านมาฝากกัน

กรมสรรพากรกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถใช้ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยมาลดหย่อนรายได้ของเรา ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นถ้าหากจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้บ้านน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท ก็จะสามารถลดหย่อนได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง แต่ถ้าหากจ่ายดอกเบี้ยไปมากกว่า 100,000 บาท ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เพียง 100,000 บาทเท่านั้น

สำหรับการกู้ซื้อบ้านในลักษณะกู้ร่วมนั้น สิทธิประโยชน์จากการขอลดหย่อนภาษีเงินได้ จะเฉลี่ยตามจำนวนผู้ร่วมกู้ เช่น จ่ายดอกเบี้ยบ้านไปจริง 100,000 บาท และมีคนกู้ซื้อบ้านร่วมกัน 2 คน แต่ละคนจะมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้คนละ 50,000 บาท (ดอกเบี้ยบ้าน 100,000 บาท / 2 คน) หรือในกรณีที่จ่ายดอกเบี้ยเกิน 100,000 บาท เช่น จ่ายดอกเบี้ยบ้านไปจริง 120,000 บาท และมีคนกู้ร่วมกัน 2 คน สิทธิหักลดหย่อนจะถูกจำกัดเพดานไว้ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นแต่ละคนจึงมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้เพียงคนละ 50,000 บาท นั่นเอง

สำหรับผู้ที่มีบ้านมากกว่า 1 หลัง สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโดยรวมดอกเบี้ยเงินกู้ได้จากบ้านทุกหลังแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดิมคือ ดอกเบี้ยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท เช่น กู้ซื้อบ้าน 3 หลัง ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านรวมกันปีละ 200,000 บาท ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุดเพียง 100,000 บาท เท่านั้น

ข้อกำหนด
1.ต้องเป็นสินเชื่อที่กู้ซื้อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยในประเทศเท่านั้น
2.ต้องเป็นการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมจากสถาบันการเงิน หรือสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง
3.ต้องใช้บ้านที่ซื้อเป็นหลักค้ำประกันในการกู้เท่านั้น
4.ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ขอกู้ซื้อในปีนั้น แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ครบปี จึงหมายความว่า กู้เมื่อไรก็สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนได้ทันที

สำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ปีภาษี 2564 ผู้กู้จะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ยตามสัญญากู้ซื้อบ้านที่ได้ทำสัญญาในปี 2564 ให้แก่กรมสรรพากร* แทนการยื่นหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม แต่หากผู้กู้ทำสัญญากู้ก่อนปี 2564 ยังสามารถเลือกใช้การยื่นหนังสือรับรองหรือการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ยให้แก่กรมสรรพากรก็ได้ ทั้งนี้ เพียงผู้กู้ทำการติดต่อให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านธนาคารผู้ให้กู้ ผู้ที่กู้ซื้อบ้าน และผู้ที่กำลังจะมีบ้านในอนาคต หากเราวางแผนการเงินเป็นอย่างดี รอบคอบ ก็จะสามารถช่วยให้เรามีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน ก็ยังช่วยสร้างวินัยในการวางแผนภาษี และจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย


* อ้างอิง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 396) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามมาตรา 47 (1) (ซ) แห่งประมวลรัษฎากร

 

แนะนำจากบทความ
24 ม.ค. 2562
“บ้าน” ทรัพย์สินชิ้นใหญ่สุดในชีวิต เตรียมความพร้อมก่อนกู้ธนาคาร
Money
24 ม.ค. 2562
เริ่มต้นกู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำอย่างไร
Money
20 ก.ค. 2563
ขอสินเชื่อบ้าน ทำไมต้องซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
Money