Money

วางแผนเป็น หนี้ อย่างคนฉลาด

Post by | Admin

วางแผนเป็นหนี้อย่างคนฉลาด_544x388

คำว่า “หนี้สิน” คำๆนี้ หากใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ก็ต้องรู้มันคือภาระค่าใช้จ่ายที่หนักอึ้ง ภาระที่สร้างความกังวลในเรื่องการใช้เงินในแต่ละเดือน ซึ่งหนี้สิ้นในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ดี หนี้เสีย หนี้เพื่อประกอบอาชีพ หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้แบบไหนก็ตาม ถ้าเรารู้จักวิธีการเป็นหนี้อย่างฉลาดแล้ว เราก็สามารถเป็นหนี้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งวันนี้ KKP ADVICE CENTER มีเคล็ดลับในการเป็นหนี้อย่างฉลาดมาฝากกัน

แยกให้ชัด จัดให้ถูก
เริ่มแรกต้องคิดถึงความจำเป็นในการเป็นหนี้ก่อนว่า หนี้ทีเราจะก่อขึ้นนั้น เป็นหนี้แบบใด คุ้มไหมที่จะเป็น โดยหนี้สิ้นนั้น หลักๆ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1) หนี้สินดี หรือหนี้ที่ก่อให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์หรือสร้างรายได้ ยกตัวอย่างเช่น หนี้เพื่อการลงทุนทำกิจการ หนี้ผ่อนบ้าน ที่อยู่อาศัย หนี้เพื่อการศึกษา เป็นต้น ซึ่งหนี้สินเหล่านี้ถือว่าเป็นหนี้เพื่อการลงทุนและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต
2) หนี้เสีย หรือหนี้ไม่สร้างรายได้ เช่น หนี้ที่เกิดจากการซื้อของฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายเกินตัว และไม่สามารถจัดการควบคุมได้จนส่งผลให้เกิดหนี้สินวนเวียนเป็นวงจร ซึ่งหนี้ส่วนนี้ แนะนำให้มีน้อยที่สุด คำนึงถึงศักยภาพในการชำระหนี้ ก่อนที่จะคิดสร้างหนี้ อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจจนกว่าจะรู้ศักยภาพในการชำระหนี้ของตัวเอง โดยคำนวณได้ง่าย ๆ จาก ภาระหนี้สินต่อเดือนของคุณ ไม่ควรมากเกินไปกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ ที่คุณได้รับ สัดส่วนนี้ถือเป็นสัดส่วนที่ทำให้คุณเป็นหนี้อย่างมีสุข เพราะยังมีเงินเหลืออีก 2 ส่วนสำหรับการดำรงชีวิตและการเก็บออมต่าง ๆ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณจะได้ใช้เงินออมนี้แก้ปัญหา ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มให้ลำบากใจลำบากกายในอนาคต

ศึกษาดูรายละเอียดให้รอบคอบ
หากจะกู้สินเชื่อใดๆ ต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามเจ้าหน้าที่ของธนาคาร สถาบันการเงิน ให้ได้รับความกระจ่างชัดเจนที่สุด ก่อนที่จะทำสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด จากเงื่อนไขต่าง ๆ ในภายหลังนั่นเอง รวมไปถึงต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เอาไว้เป็นอย่างดีด้วย เช่น สลิปบัตรเครดิต บิลเรียกเก็บเงิน เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้จ่ายของคุณว่ามีความถูกต้องตรงตามที่ใช้จริง หรือหากมีข้อพิพาทใด ๆ คุณจะได้มีหลักฐานไปใช้แสดงได้

อย่าหวังพึ่งหนี้นอกระบบเด็ดขาด
หนี้นอกระบบ มีความเสี่ยงต่อการถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน ยอดการผ่อนชำระหมดไปกับการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งยอดเงินต้นที่กู้มา แทบจะไม่ลด หากเราขอผัดผ่อน หรือไม่มีเงินชำระหนี้ตามกำหนด ก็อาจถูกติดตามทวงถามหนี้จนเราได้รับความอับอาย หรือขณะที่บางรายต้องใช้หนี้ด้วยชีวิต ดังนั้น ควรเลือกกู้สินเชื่อกับธนาคาร สถาบันการเงิน หรือ Non-Bank ที่มีการกำกับดูแลอย่างปลอดภัย

คิดให้นานๆ ก่อนเป็นหนี้
1) พิจารณาว่าของที่เรากำลังจะซื้อ เป็นของจำเป็น หรือแค่ความต้องการ และแพงเกินตัวไปไหม เหมาะสมกับเราหรือไม่? ไม่ลำบากจนเกินไปที่จะซื้อหรือเปล่า?
2) คำนวณดูว่าเราลงทุนกับของชิ้นนี้แล้วคุ้มค่าแค่ไหน ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าค่าใช้จ่าย หรือดอกเบี้ยที่เสียไปหรือไม่
3) การชำระหนี้ต้องไม่สูงเกิน ไม่กระทบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และมีเงินเหลือเก็บ

แน่นอนว่า การไม่มีหนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากคุณรู้จักวางแผนการเงิน รู้ศักยภาพของตัวเอง รู้จักสร้างหนี้ดีที่ก่อให้เกิดรายได้ รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้พอดี แค่นี้ก็ทำให้คุณเป็นหนี้ได้อย่างมีความสุข

 

แนวโน้มของราคาทอง

มั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

 

ไปดูเหตุผลที่ตลาดไม่เชื่อ หนึ่งในนั้นก็เพราะ กำลังการผลิตนอกกลุ่ม OPEC ก็ยังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐ จากตัวเลขแท่นขุดเจาะรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทบทุกสัปดาห์ตั้งแต่ย่างเข้าไป 2017 เป็นต้นมา รวมถึงการเดินกำลังการผลิต Shale Oil และ Shale Gas ที่สะท้อนว่า ต้นทุนการผลิตของเทคโนโลยีนี้ เข้ามาใกล้จุดที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตน้ำดิบได้แล้วถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้น ราคาน้ำมันก็โดนกดดันอยู่มาอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด หรือ Clean Energy โดยเทคโนโลยีที่จะมาเป็นคู่แข่งพลังงานน้ำมันจริงๆ ก็คือ Power Storage หรือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า นั้นเอง เพราะตัวเก็บประจุไฟฟ้า หรือ Power Storage จะทำให้การใช้พลังงานสะอาดมีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง ถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่มีตัวเก็บประจุ ก็แปลว่า เราจะใช้ไฟฟ้าได้แค่ตอนช่วงกลางวันเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยี Power Storage จึงถือว่ามีความสำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดต่ำลงไปอีก และเข้าถึงคนจำนวนมากกว่าปัจจุบัน

สรุปทิศทางราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันถูกเทขายลงมาที่ ราวๆ 42-43 ดอลลาร์ กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักๆ มาจากตลาดเริ่มไม่เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

# อื่นๆที่น่าสนใจ

แนะนำจากบทความ
07 ส.ค. 2562
“บริหารหนี้เป็น” ก็สร้างความมั่งคั่งได้
Money
28 ส.ค. 2562
หนี้นอกระบบ จบยังไงให้ไม่เจ็บ
Money
11 พ.ย. 2562
รวมวิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็วพร้อมลดดอกเบี้ยบ้านที่คุณอาจยังไม่เคยรู้
Money