Money

หนี้นอกระบบ จบยังไงให้ไม่เจ็บ

Post by | Admin

หนี้นอกระบบจบไงไม่ให้เจ็บ_560x395

  การเป็นหนี้... บางครั้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนเป็นหนี้เพราะความจำเป็น ซึ่งถ้าเป็นหนี้นอกระบบด้วยแล้ว ถือเป็นปัญหาหนักใจสำหรับคนเป็นหนี้ เพราะการหันไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ มีความเสี่ยงต่อการถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน ยอดการผ่อนชำระหมดไปกับการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งยอดเงินต้นที่กู้มา แทบจะไม่ลด ซึ่งหากเราขอผัดผ่อน หรือไม่มีเงินชำระหนี้ตามกำหนด ก็อาจถูกติดตามทวงถามจนเราได้รับความอับอาย หรือขณะที่บางรายต้องใช้หนี้ด้วยชีวิต

      เพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเรา เราจึงควรรู้จักวิธีการคำนวณอัตราดอกเบื้ย จากการกู้ยืมนอกระบบ ว่าเขามีวิธีการคิดและคำนวณอย่างไรกันบ้าง เราจ่ายไปทุกเดือนมันเป็นเงินเท่าไหร่ วันนี้เราจะมาไขคำตอบไปพร้อมกันครับ

 

ตัวอย่างการคำนวนดอกเบี้ยหนี้นอกระบบ

สมมตินาย ก.มีหนี้นอกระบบเป็นเงิน 100,000 บาท มีระยะเวลาผ่อนชำระ 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อเดือน หรือเท่ากับ 120 % ต่อปี

 

สูตรการคำนวณ

ดอกเบี้ยต่อเดือน = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน
ดอกเบี้ยต่อเดือน = 100,000 x 10 %

 

2Ploan-หนี้นอกระบบ

     

      เมื่อคำนวนแล้วพบว่า จากการกู้ยืมครั้งนี้ นายก.มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระถึง 10,000 บาท ต่อเดือน หรือหากคิดเป็นรายปีก็จะเท่ากับ 120,000 ต่อปีเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่า ยอดดอกเบี้ยที่นายก. ต้องชำระรายปีนั้นเป็นยอดที่สูงกว่าเงินต้นที่นายก.ได้ทำการกู้ยืมมา นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การกู้ยืมนอกระบบ มียอดการผ่อนชำระที่ไม่จบสิ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหนี้ก้อนโต ซึ่งมีการสะสมไปเรื่อยๆ

      แต่หากเราลองเปลี่ยนมากู้เงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามกฎหมายกำหนดอยู่ที่ 2.33% ต่อเดือน หรือเท่ากับ 28% ต่อปี ก็ยังเป็นการจ่ายดอกเบี้ยที่ถูกกว่ากู้นอกระบบหลายเท่านัก


จากตัวอย่างเดิม การกู้ยืมเงินของนายก. คำนวณหาดอกเบี้ยที่ต้องชำระรายปี

 

ดอกเบี้ยต่อเดือน = 100,000 x 2.33 % เท่ากับ 2,333 ต่อเดือน 28,000 ต่อปี

 

3Ploan-หนี้นอกระบบ

     

      จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ กับดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งถ้าตอนนี้ใครที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่ เราขอแนะนำรีบปิดหนี้นอกระบบให้เร็วที่สุด โดยเริ่มต้นสำรวจหนี้ทุกรายการที่ต้องชำระ ทำรายรับรายจ่ายหยุดสร้างหนี้เพิ่ม และยึดหลักความพอเพียง พอประมาณ และรอบคอบ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณพบกับทางออกของปัญหาหนี้ที่ไม่รู้จบ ..

แนะนำจากบทความ
07 ส.ค. 2562
“บริหารหนี้เป็น” ก็สร้างความมั่งคั่งได้
Money