Economic

ทางแยกอสังหาฯ ไทย โตแค่เมืองใหญ่ เมืองรองเสี่ยงซบเซา

  • 25 ก.ค. 66
  • 7,278
imbalance-of-real-estate-growth-in-thailand_544x388


Key Takeaways:


  • KKP Research ประเมินว่าภาคอสังหาฯ ไทยมีความเสี่ยงชะลอตัวลงในระยะข้างหน้า จากจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มหดตัว และยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยอื่น ๆ ภายในประเทศอีก คือ 1) Urbanization ในต่างจังหวัดที่เริ่มชะลอตัว 2) กำลังซื้อคนไทยลดลง 3) อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มค้างสูงนานและ 4) หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
  • ภาคอสังหาฯในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญ่ยังสามารถขยายตัวต่อได้ เพราะยังมีแรงหนุนจาก 1) การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากนอกเมืองมายังเมืองใหญ่ 2) การขยายส่วนต่อของเส้นทางรถไฟฟ้าไปยังชานเมืองกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 3) แรงซื้อจากต่างชาติที่เน้นซื้ออสังหาฯ ในกรุงเทพและจังหวัดท่องเที่ยว
  • ภาคอสังหาฯ ในจังหวัดเมืองรองมีความเสี่ยงชะลอตัวลง จากปัจจัยขับเคลื่อนภาคอสังหาฯ ที่เปลี่ยนไป โดยแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานเข้ามายังเมืองใหญ่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนประชากรไทยที่กำลังลดลง ส่งผลให้ในอนาคตจำนวนอุปทานบ้านในต่างจังหวัดอาจมีมากกว่าความต้องการตลาด และกดดันให้ราคาบ้านต้องปรับตัวลดลงในอนาคต
  • ถึงแม้บทบาทของอสังหาฯ ต่อเศรษฐกิจไทยจะมีจำกัดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่การที่ภาคอสังหาฯ ชะลอตัวต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภาคอสังหาฯ และภาคการเงินผ่านกลุ่มธนาคารและตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อคุณภาพทรัพย์สินมากขึ้น
เนื้อหาแนะนำ
29 มิ.ย. 2566
หนี้สาธารณะไทย โจทย์ใหญ่ภายใต้ความเสี่ยงรุมเร้า
KKP Research
22 มิ.ย. 2566
ไทยเตรียมรับมือ จีนไม่โตเหมือนเดิม
KKP Research
04 ก.ค. 2566
ทำไมเศรษฐกิจไทยชะลอแม้ท่องเที่ยวฟื้น ?
KKP Research