Money

6 เรื่องการเงินต้องทบทวน ก่อนส่งท้ายปี

Post by | Admin

Personal_Financial_Review_628x443

ใกล้เข้าสู่ปีใหม่ หลายคนมักมองไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายว่าอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สำเร็จในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องสุขภาพ เรื่องเงิน หรือเรื่องงาน

สำหรับเป้าหมายด้านการเงินเป็นเรื่องสำคัญและอาจกระทบกับชีวิตของเราในหลายๆ ด้าน KKP Advice Center จึงอยากชวนคุณมาทบทวนว่าในปีที่กำลังจะผ่านไป คุณได้เริ่มทำเรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง เพื่อให้การตั้งเป้าหมายของปีหน้าทำได้ชัดเจนและตอบโจทย์กับชีวิตของเราได้มากที่สุด ลองมาสำรวจตัวเองไปกับ 6 เรื่องสำคัญทางการเงินที่ต้องทบทวน ก่อนส่งท้ายปีกัน 


1. สำรวจความมั่งคั่ง 

อย่างแรกทุกคนควรรู้สถานะทางการเงินของตัวเอง ด้วยการจัดทำรายการสินทรัพย์และหนี้สิน หรือที่เรียกว่า งบดุลส่วนบุคคล เมื่อนำมูลค่าสินทรัพย์หักออกด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่มี เราจะรู้ได้ว่าความมั่งคั่งสุทธิเป็นบวกหรือลบ และหากทำเทียบไว้ทุกปี เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละปี เรารวยขึ้นหรือจนลงเท่าไร 

ความมั่งคั่งสุทธิ = มูลค่าสินทรัพย์ - มูลค่าหนี้สิน 

เพื่อให้เห็นภาพการเงินของเราให้ชัดขึ้น อาจแบ่งสินทรัพย์เป็น สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง และ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ เพื่อให้ประเมินสถานะทางการเงินได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น สำหรับหนี้สินควรแบ่งเป็นหนี้ดี ซึ่งได้แก่หนี้ที่สามารถใช้ในการต่อยอดสร้างรายได้ และหนี้สินที่พึงระวัง เช่น หนี้จากการบริโภค ซึ่งในส่วนนี้มักมีดอกเบี้ยสูงและเป็นหนี้ระยะสั้น ควรรีบจัดการจบหนี้ส่วนนี้ให้เร็วที่สุด 


2. ประเมินความเพียงพอของเงินสำรองฉุกเฉิน  

เงินส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่มีไม่ได้ เงินสำรองฉุกเฉินเป็นเงินก้อนแรกที่ควรมีให้เพียงพอ ก่อนเริ่มต้นเก็บออมเงินส่วนอื่นๆ โดยควรมีประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนสำหรับพนักงานประจำ และ 12 เท่าสำหรับอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์  

รูปแบบสำหรับการเก็บเงินส่วนนี้ควรเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถดึงออกมาใช้ได้ง่ายเมื่อถึงคราวจำเป็น เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ การลงทุนในกองทุนตลาดเงิน เป็นต้น 


3. สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้วยการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย  

หากเป็นไปได้ควรเริ่มจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเอง ซึ่งตอนนี้มีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยให้การจดบันทึกทำได้ง่าย สะดวก ทำได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถทำสรุปรายการประจำเดือนหรือประจำสัปดาห์ และแยกประเภทค่าใช้จ่ายออกมา เพื่อให้เราใช้วิเคราะห์และควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 


4. ทบทวนแผนการออมเงินสำหรับการเกษียณ 

ส่วนนี้ถือเป็นเป้าหมายที่ระยะยาวที่สุดก็ว่าได้ ควรเริ่มต้นให้เร็วที่สุด เพราะเป็นแผนการเงินที่ต้องอาศัยเวลา ละความมีวินัยอย่างต่อเนื่อง เราจึงอยากแนะนำให้แบ่งเป้าหมายออกเป็น milestone ย่อยๆ โดยการตั้งเป้าว่าในแต่ละปีเงินส่วนนี้ควรจะเติบโตขึ้นเป็นเท่าไร นอกจากนี้ ทุกๆ ปีควรมีการทบทวนและอาจต้องปรับแผน หากมีปัจจัยมากระทบและทำให้เป้าหมายเดิมที่วางไว้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 


5. ทบทวนแผนประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยง 

การทำประกันภัยจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของคุณ โดยประกันภัยจะทำหน้าที่ปกป้องความมั่งคั่ง ( Wealth Protection) ทำให้คุณไม่ต้องสูญเสียเงินที่สะสมไว้ไปกับเหตุไม่คาดฝันต่างๆ  

ลองทบทวนดูว่า ประกันภัยที่มีอยู่แล้ว รวมกับสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัท หรือ ภาครัฐเพียงพอในการรองรับเหตุฉุกเฉินหรือความเจ็บป่วยได้แค่ไหน รวมทั้งทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิต เช่น บ้าน รถ ก็ควรมีประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน และสิ่งที่อยากฝากไว้คือการทำประกันภัยยิ่งทำเร็วก็ย่อมดีกว่า เพราะความคุ้มครองจะยิ่งเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
 


6. วางแผนภาษี 

ภาษีเป็นเรื่องที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถวางแผนให้ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นได้ ด้วยการวางแผนการลงทุนและการทำประกันภัยประเภทที่ให้สิทธิในการลดหย่อนภาษี เช่น กองทุนรวม SSF RMF ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ เป็นต้น (ศึกษาเพิ่มเติม คลิก) 

โดยการวางแผนภาษีต้องเริ่มจากการสรุปรายได้ตลอดทั้งปี แล้วพิจารณาว่าสามารถหักค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อนอะไรได้บ้าง ซึ่งในส่วนค่าลดหย่อนนี้เองที่เราสามารถวางแผนได้ ว่าหากต้องการลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น จะสามารถลงทุนหรือทำประกันภัยแบบใดที่จะได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้บ้าง ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนเพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีมักกำหนดระยะเวลาในการถือครองไว้ค่อนข้างยาว การตัดสินใจลงทุนหรือทำประกันภัยจึงควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินก้อนนี้ในอนาคตด้วย 

สรุปทิศทางราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันถูกเทขายลงมาที่ ราวๆ 42-43 ดอลลาร์ กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักๆ มาจากตลาดเริ่มไม่เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

แนะนำจากบทความ
29 พ.ย. 2564
พร้อมไว้ ชัวร์กว่า กับ 5 กองทุนเพื่อวัยเกษียณ
Money
28 ต.ค. 2564
3 ตัวเร่ง.. ที่ทำให้เงินเก็บงอกเงย
Money
28 ต.ค. 2564
ไขความลับแผนการเงิน เพื่อส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศ
Money
28 ก.ย. 2564
Active Fund vs Passive Fund เลือกลงทุนแบบไหนดี
Investment