Money

3 ข้อง่ายๆ วางแผนการเงินสไตล์ฟรีแลนซ์

Post by | Admin

3-ข้อง่ายๆ-วางแผนการเงินสไตล์ฟรีแลนซ์_560x395

ฟรีแลนซ์ อาชีพในฝันของใครหลายคน มีอิสระในการเข้างาน ทำงานที่ไหนก็ได้ ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตและโน้ตบุ๊ก มีความคล่องตัวสูง จัดสรรเวลาเองได้ สามารถบริหารจัดการงานให้จบได้ด้วยตัวเอง

แต่ในอีกมุมที่หลายคนอาจมองข้าม นั่นคือเรื่องความไม่แน่นอนของรายได้ ที่อาจมีเข้ามาเป็นช่วง ไม่สม่ำเสมอเหมือนคนทำงานประจำ ดังนั้น หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ ที่ตอนนี้กำลังมีรายได้ก้อนโตเข้ามา การวางแผนจัดการทางการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญ มีอะไรบ้าง เราไปติดตามกับบทความนี้ไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

1. ควรมีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินเพราะรายได้ไม่สม่ำเสมอ

สำหรับฟรีแลนซ์ ควรแบ่งเงินไว้อย่างน้อย 12 เท่าของรายจ่ายที่จำเป็นและเงินจำนวนนี้ ควรเปิดบัญชีเก็บออมแยกออกจากบัญชีใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้แน่ใจว่าเงินก้อนนี้ จะถูกนำมาใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้น เพราะรายได้ของมนุษย์ฟรีแลนซ์มีความแตกต่างจากมนุษย์เงินเดือนทั่วไป บางคนก็รับเงินก้อนตามโปรเจกต์ บางคนรับเงินเป็น Incentive ตามยอดขายของลูกค้า บางคนรับเงินแค่ก้อนเดียว ก็สามารถใช้ชีวิตไปได้ทั้งปี แต่บางครั้งหากเจอโปรเจกต์ล่าช้า รายได้ที่ได้รับก็ล่าช้าตาม ดังนั้น การวางแผนจัดการเงินสดสำรองฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก

2. จดบัญชีรายรับรายจ่าย

ข้อนี้สำคัญมาก หลายคนอาจมองข้าม เพราะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เคยทำกันมาตั้งแต่วัยเด็ก แต่จริงๆ แล้วมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารการเงินส่วนบุคคล โดยอาจเริ่มจากการคำนวณรายจ่ายคร่าวๆ ของคุณออกเป็นรายเดือนหรือรายปี โดยจัดเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

3-ข้อง่ายๆ-วางแผนการเงินสไตล์ฟรีแลนซ์_info01

การจดบัญชีรายรับรายจ่ายและแยกรายการออกเป็นหมวดหมู่ข้างต้น จะทำให้คุณเห็นภาพการใช้จ่ายของคุณได้ชัดเจนขึ้น เห็นสภาพคล่องทางการเงินของคุณว่าเป็นอย่างไร เงินส่วนใหญ่เหลือหรือขาด และหากขาด รายจ่ายส่วนแรกที่คุณควรลดนั่นคือ รายจ่ายผันแปร เพราะเป็นรายจ่ายที่ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจก่อหนี้ขึ้นโดยไม่รู้ตัว เช่น หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบ และเป็นรายจ่ายที่หากปรับลดจะกระทบกับสถานะทางการเงินของคุณน้อยที่สุด

การแยกรายการออกเป็นหมวดหมู่ ยังมีประโยชน์อีกคือ คุณสามารถทราบรายจ่ายคงที่ ว่ามีมากเกินไปหรือไม่ เพราะหากมีมากเกินไป อาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน เช่น คุณมีภาระผ่อนบ้านต่อเดือนสูงจนไม่เหลือรายได้ไว้ใช้จ่ายส่วนอื่นๆ นั่นอาจเป็นสาเหตุของการก่อหนี้เพิ่มขึ้นจากการหมุนเงินไม่ทันได้

รายจ่ายส่วนการออมและลงทุน เป็นรายจ่ายที่คนส่วนใหญ่มีค่อนข้างน้อย เพราะบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว บางคนมองว่าไม่มีความรู้เพียงพอ จึงไม่ได้ให้ความสนใจ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าการลงทุนสามารถทำให้มนุษย์ฟรีแลนซ์อย่างเราๆ ถึงเป้าหมายทางการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณ การวางแผนภาษี หรือการมี Passive Income เข้ามาในบัญชีแม้คุณไม่ได้มีโปรเจกต์หรืองานเข้ามา

ซึ่งการลงทุนมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Physical Asset) หรือการลงทุนในสินทรัพย์โดยตรง เช่น ซื้อบ้านไว้ขายต่อ ซื้อโรงงานไว้ทำธุรกิจ ซื้อทองคำแท่ง เป็นต้น หรืออาจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Asset) หรือการลงทุนทางอ้อม เช่น การฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในหุ้น เป็นต้น แต่การจะเลือกลงทุนอะไร คุณควรศึกษาข้อมูลการลงทุนพร้อมความเสี่ยงที่อาจได้รับก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

3. จ่ายประกันตนเองกับประกันสังคมและทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่มีข้อแตกต่างจากมนุษย์เงินเดือนอย่างหนึ่ง นั่นคือสวัสดิการที่ได้รับ มนุษย์เงินเดือนอาจมีสวัสดิการประกันกลุ่ม ซึ่งใช้ชำระค่ารักษาพยาบาลได้ หรือการมีประกันสังคมภาคบังคับ ที่ช่วยทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์กรณีว่างงาน หรือกรณีชราภาพ เป็นต้น หรือบางบริษัทอาจมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD) ซึ่งเป็นแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณที่สำคัญดังนั้น มนุษย์ฟรีแลนซ์จึงไม่ควรมองข้ามการเตรียมพร้อมจ่ายประกันตนเองกับประกันสังคมและการทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น

  • ประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับฟรีแลนซ์ ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ทางเลือก ดังนี้

3-ข้อง่ายๆ-วางแผนการเงินสไตล์ฟรีแลนซ์_info02
  • การซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ช่วยลดภาระรายจ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงมาก หรือช่วยลดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทั้งกับคุณหรือกับคนที่คุณรัก
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แม้ฟรีแลนซ์จะไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เหมือนมนุษย์เงินเดือน แต่ฟรีแลนซ์ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF ซึ่งเป็นกองทุนส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้


จะเห็นได้ว่า ฟรีแลนซ์แม้เป็นอาชีพอิสระ ก็สามารถสร้างมั่นคงทางการเงินได้ หากคุณมีการวางแผนที่ดี มีการเตรียมเงินสดสำรองฉุกเฉินอย่างเพียงพอ จดบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อทราบสถานะทางการเงินของตนเอง และไม่ลืมที่จะป้องกันความเสี่ยงด้วยการจ่ายประกันตนเองกับประกันสังคมและการทำประกัน เพียงง่ายๆ 3 ข้อนี้ คุณก็จะเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์ที่มีความมั่งคั่งทางการเงินได้แล้วค่ะ

สรุปทิศทางราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันถูกเทขายลงมาที่ ราวๆ 42-43 ดอลลาร์ กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักๆ มาจากตลาดเริ่มไม่เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม