Money Matter

เรื่องต้องรู้.. ก่อนใช้บัตรกดเงินสด

  • 13 ก.ค. 66
  • 3,794
6-things-to-know-about-cashcard_544x388

บัตรกดเงินสดเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีหากเราต้องการวงเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน เพราะหากยังไม่ใช้วงเงินจากบัตรก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ย และเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินก็สามารถเบิกถอนเงินจากบัตรได้ทันที

กรณีที่มีการเบิกถอนเงินจากบัตรจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด ซึ่งเป็นข้อดีที่ต่างจากบัตรเครดิตตรงที่หากกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดเกิดขึ้น ส่วนดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใช้วงเงินจากบัตรเท่านั้น 

ไม่ว่าคุณจะมีบัตรกดเงินสดอยู่แล้วหรือกำลังสนใจสมัครใช้บริการบัตรกดเงินสดอยู่  เพื่อให้การใช้บัตรเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ ไม่ก่อหนี้เกินตัว และได้ประโยชน์จากบัตรอย่างเต็มที่ บทความนี้อยากชวนคุณมาทำความรู้จักบัตรกดเงินสดให้มากขึ้นกัน

บัตรกดเงินสดคืออะไร
บัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้แก่บุคคลธรรมดาในรูปแบบวงเงินหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันหรือไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้เบิกถอนเงินสด โอนเงิน หรือใช้ซื้อสินค้า/บริการ ได้ทันทีตามที่ต้องการ วงเงินสินเชื่อคงเหลือที่เบิกใช้ได้จะลดลงตามการเบิกใช้จริง และเมื่อมีการจ่ายชำระเงินคืน วงเงินสินเชื่อจะกลับคืนสู่บัตรและสามารถเบิกใช้ใหม่ได้

วงเงินอนุมัติ 
สำหรับบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD มีกำหนดวงเงินอนุมัติขั้นต่ำที่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท จะได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

นอกจากนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้บุคคลสามารถมีวงเงินอนุมัติได้ไม่เกิน 3 สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ หรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

อัตราดอกเบี้ย 
อัตราดอกเบี้ยปกติเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและบัตรกดเงินสดในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระคิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

การเบิกใช้วงเงิน
บัตรกดเงินสดมีการเบิกใช้วงเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- เบิกถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน ผ่านตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย ATM Pool 
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองสูงสุดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทาง KKP Contact Center หรือ KKP MOBILE
- ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay
ทั้งนี้การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

การผ่อนชำระ
การใช้บัตรกดเงินสดจะถูกคิดดอกเบี้ยรายวันตั้งแต่วันที่ถอนเงินออกมา ดังนั้นหากมีเงินพร้อมที่จะจ่ายชำระคืนก็สามารถจ่ายคืนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรอบบิล แต่หากยังไม่พร้อมผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระขั้นต่ำตามรอบบิล โดยต้องไม่น้อยกว่า 3% ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยหรือ 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า หรือเลือกใช้บริการแบ่งชำระรายเดือน KKP PayLater ซึ่งเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ เช่น 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน

ค่าธรรมเนียม
บัตรกดเงินสดไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการกดเงินจากบัตร รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี แต่จะมีค่าธรรมเนียมจากบริการเพิ่มเติม ดังนี้
o ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกรายการ
o ค่าขอตรวจสอบรายการ
o ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธรายการเรียกเก็บ (Chargeback Fee)
o ค่าออกบัตรใหม่ บัตรหาย/บัตรชำรุด/ขอรหัสบัตรใหม่แทนรหัสเดิม
o ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
o ค่าติดตามทวงถามหนี้
o ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน กรณีชำระที่ธนาคารอื่นหรือจุดบริการรับชำระอื่น


นอกจากรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดแล้ว การวางแผนการเงินที่ดีอย่างเช่น การวางแผนขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า กดใช้วงเงินเมื่อจำเป็น และจ่ายชำระคืนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ ก็จะช่วยให้การใช้บัตรเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับใครที่สนใจสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE ที่สมัครง่าย อยู่ที่ไหนก็สมัครได้ ไม่ต้องยื่นเอกสาร หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! 

เนื้อหาแนะนำ
29 มิ.ย. 2566
แชร์ทริกบัญชีฝากประจำ ฝากยังไงให้คุ้มค่า
Money Matter
19 มิ.ย. 2566
สร้างธุรกิจให้เป็นจริงได้ด้วยรถของคุณ
Money Matter
15 มิ.ย. 2566
ถึงเป้าหมายในชีวิตได้ด้วยการลงทุนระยะยาว
Investment KnowlEDGE
14 ก.พ. 2566
นักช้อปต้องรู้ : ข้อดีของการผ่อน 0% และข้อควรระวังที่ห้ามพลาด
Money Matter