Money

CPTPP : อนาคตไทยที่ใหญ่กว่าแค่ข้อตกลงทางการค้า

Post by | Admin

CPTPP_Info628_2


Key Takeaways:

  • KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร วิเคราะห์ว่า แม้การเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นกับบางภาคธุรกิจในระยะสั้นจากกฎระเบียบที่ไทยต้องปฏิรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่การไม่เข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวก็อาจจะมีต้นทุนต่อความสามารถในการแข่งขันและความน่าดึงดูดของประเทศในการเป็นฐานการผลิตเช่นกัน
  • กฎระเบียบใหม่ ๆ ภายใต้ข้อตกลง CPTPP จะสร้างทั้งต้นทุนระยะสั้นต่อบางภาคธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้ไทยปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในระยะยาว อย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อประเทศในการเข้าร่วม CPTPP หากภาครัฐไทยขาดนโยบายระยะยาวที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเต็มที่
  • การไม่เข้าร่วมข้อตกลง CPTPP จะสร้างผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจที่สำคัญคือ (1) ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ (2) ภาคการผลิตถูกกระทบจากต่างชาติที่มีโอกาสย้ายฐานการผลิตออกจากไทยโดยเฉพาะหากสหรัฐ ฯ กลับเข้าร่วมข้อตกลง TPP และ (3) เสียโอกาสในการปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะยาว
  • ในการตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลง ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน รัฐบาลควรจัดให้มีการนำเสนอข้อมูล ถกเถียง และเจรจาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมจากทุกฝ่าย และควรมีมาตรการเพื่อลด ชะลอ ชดเชยผลกระทบทางลบ และเพิ่มความสามารถระยะยาวให้กับภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านต่อ

ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตน้ำแล้งที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี 2019 และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นในปี 2020 คำถามสำคัญคือ วิกฤตในครั้งนี้เกิดจากอะไร มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร  บทวิเคราะห์ของ KKP Research จะตอบคำถามเหล่านี้

วิกฤตน้ำแล้งปีนี้รุนแรงแค่ไหน?

สัญญาณภัยแล้งในปีนี้ปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2019 โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีสาเหตุหลักจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน (ภัยแล้ง) ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2018 ส่งผลให้ในปีถัดมาเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนนาน 2 เดือน (มิ.ย.–ก.ค. 2019) ปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% และปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งอยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนในปี 2019 ไม่ว่าจะเป็น “วิภา” "โพดุล" และ "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และบางพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ฝนที่ตกส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ใต้เขื่อนจึงไม่ได้ช่วยเติมน้ำในเขื่อนเท่าใดนัก และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง (เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์) จึงทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ได้ หรือ “น้ำต้นทุน” ต่ำกว่าความต้องการใช้จริง

จากข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2020 พบว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก) อยู่ในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่าภัยแล้งปี 2015-16 (รูปที่ 1) และหากพิจารณาเป็นรายภูมิภาคพบว่า ภาคกลางน่าเป็นกังวลมากที่สุด เนื่องจากระดับน้ำของทั้ง 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนป่าสักฯ เขื่อนกระเสียว และเขื่อนทับเสลา อยู่ในระดับต่ำที่ 19% – 22% ของความจุสูงสุดของเขื่อน ซึ่งต่ำกว่าทั้งค่าเฉลี่ยในอดีตและระดับน้ำในวันเดียวกันเมื่อปี 2016 หลายเขื่อนในภาคเหนือประสบกับปัญหาน้ำน้อยด้วยเช่นกัน มีเพียงภาคตะวันตกที่สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ดี (รูปที่ 2)

ระดับน้ำต้นทุนที่ต่ำต่อเนื่องมาจากปีก่อน และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์น้อยและเริ่มแห้งขอด จะทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ลากยาวไปจนถึงเดือน มิ.ย. เทียบเคียงได้กับวิกฤตภัยแล้งในปี 2016 แต่ปัจจัยที่อาจทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ย่ำแย่ไปกว่าปี 2016 คือ ภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้จำเป็นต้องระบายน้ำในเขื่อนเพื่อใช้เจือจางและผลักดันน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้ามา ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะได้รับการจัดสรรสำหรับเกษตรกรรมน้อยลงจนอาจเข้าขั้นวิกฤต นอกจากนี้ หากในช่วงครึ่งปีหลังปริมาณฝนยังคงต่ำกว่าค่าปกติ อาจยิ่งทำให้สถานการณ์ในปี 2020 รุนแรงกว่าภัยแล้งที่เคยเกิดในปี 2016

# อื่นๆที่น่าสนใจ

แนะนำจากบทความ
17 มี.ค. 2564
เมื่อเศรษฐกิจไทยฟื้นไม่ทันเศรษฐกิจโลก ความท้าทายใหม่ที่ต้องเตรียมรับมือ
Economic
19 เม.ย. 2564
เจาะลึกความเหลื่อมล้ำไทย แก้ได้ไหม แก้อย่างไร
Economic
26 เม.ย. 2564
เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยงตลอดทั้งปีหากวัคซีนยังล่าช้า
Economic
11 พ.ค. 2564
A Little Boy in the War of the Titans - Part I
Economic