Money

ทรัพย์สินรอขาย

โอกาสของคนที่พร้อมและมองเห็น

Post by | Admin

คุณสุวรรณี วัธนเวคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย สายบริหารหนี้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตลาดทรัพย์สินรอขาย ในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างหนัก ในท่ามกลางวิกฤติ ยังคงมีโอกาสสำหรับคนบางกลุ่มที่พร้อมและมองเห็นโอกาส ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร พร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาตัวเลือกทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน

 

HIGHLIGHTS

  • ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงที่น่าลงทุน เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่โหมด Reset ตัวเองหลังจากโควิด-19 ราคาที่เคยสูงจากภาวะตลาดจะกลับเข้าสู่จุดที่เหมาะสมอีกครั้ง
  • พื้นที่ของประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตร ไม่สามารถขยายมากขึ้นได้ ขณะเดียวกันจำนวนประชากรก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคือสาธารณูปโภคที่มีเพิ่มขึ้น ดังนั้นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปจะจับจองเพื่ออยู่อาศัย หรือ ทำธุรกิจจึงน้อยลง
  • ความน่าสนใจของอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่การผลัดเปลี่ยนมือ ซึ่งแต่ละจังหวะจะมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน สถานที่ตั้งของทรัพย์เป็นปัจจัยที่มีส่วนให้มูลค่าของทรัพย์นั้นสูงขึ้น
  • การหาข้อมูลถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ซื้อทรัพย์ ส่วนหนึ่งคือการหาข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ หรือที่ดีที่สุดคือการตรงไปหาผู้ขาย ที่ KKP เราสามารถให้ข้อมูลของตัวชิ้นทรัพย์ ทั้งข้อดี ข้อเสียของทรัพย์ ความคุ้มค่า รวมถึงสามารถให้คำแนะนำในการลงทุนได้
  • สิ่งหนึ่งที่เราดำเนินการเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้สนใจทรัพย์คือเรื่องเอกสารสิทธิ์ หากธนาคารได้ทรัพย์มาในรูปแบบ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. เราจะพยายามดำเนินการปรับให้เป็นโฉนด เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าทรัพย์ที่ได้นั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีค่าที่สุด

ภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปัจจุบัน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงที่น่าลงทุน เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่โหมด Reset ตัวเองหลังจากโควิด-19 จะเห็นได้ว่าการดำเนินกิจการยังคงมีอยู่ แต่อาจจะช้าลง จากเดิมเราพร้อมที่จะขยายธุรกิจตลอดเวลา แต่ ณ วันนี้สิ่งที่ได้สร้างไว้ในตลาดยังคงมีเหลืออยู่ หลายโครงการไม่สร้างเพิ่ม แต่พยายามขายทรัพย์ที่อยู่ในมือหลายหมื่นยูนิตออกไป

ในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นโอกาสของผู้ที่พร้อมจะลงทุน หรือผู้ที่คิดว่าอยากจะเริ่มทำธุรกิจ เนื่องจากช่วงนี้อาจมองเป็นช่วงสะดุด แต่ไม่หยุด การทำธุรกิจยังคงดำเนินต่อไป โควิด-19 ทำให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ ราคาที่เคยสูงจากภาวะตลาดจะกลับเข้าสู่จุดที่เหมาะสมอีกครั้ง

หลังโควิด-19 ภาคอสังหาริมทรัพย์ จะเคลื่อนไหวได้เร็วที่สุด เพราะทรัพย์สินที่มีพร้อมขาย วันนี้คนอาจจะตกใจเรื่องโควิด-19 ทำให้ทุกอย่างดูชะงักงัน ฉะนั้นถ้าใครที่พอจะเห็นโอกาส และสามารถลงทุนได้ในตอนนี้ ควรมองหาโอกาสและใช้โอกาสนี้

ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้คนต้องอยู่ติดบ้านมากขึ้น มีการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เกิดขึ้น ผู้ประกอบการจึงมีการปรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์มากขึ้น ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้ ตรงนี้เป็นจุดที่ผู้บริโภคน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงรูปแบบที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวกสบายและเหมาะกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

Suwannee-Wattanavekin_628x443_01

ความน่าสนใจของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐาน ร่วมกับเสื้อผ้า อาหาร และยารักษาโรค ดังนั้นหากเรามีโอกาสเราควรจะได้เป็นเจ้าของในช่วงอายุหนึ่ง เมื่อมีความพร้อมคนจึงมักมองหาทรัพย์สินประเภทนี้มาเป็นของตัวเอง หรือการได้สิทธิ์ส่วนหนึ่งของพื้นที่ในลักษณะของคอนโดมิเนียม เป็นต้น

ทั้งนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตร ไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้น และไม่สามารถทำให้เพิ่มขึ้นได้ ขณะเดียวกันจำนวนประชากรก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือสาธารณูปโภคที่มีมากขึ้น ที่ดินบางประเภทที่เคยเป็นที่อยู่อาศัย หรือ ที่ดินทำกินเดิม ปัจจุบันถูกปรับเป็นสาธารณูปโภคสำหรับประเทศ จำนวนพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปจะจับจองเพื่ออยู่อาศัยหรือทำธุรกิจจึงน้อยลง

แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีที่ดินอีกรูปแบบหนึ่งเพิ่มเข้ามาในตลาด ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่คนเจเนอเรชันใหม่เริ่มก้าวเข้ามาทำธุรกิจ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างออกไป ที่ดินที่เคยถือเป็นมรดกตกทอดภายในครอบครัวซึ่งจะไม่ค่อยมีออกสู่ตลาด แต่มาปัจจุบันลูกหลานที่รับสืบทอดที่ดินเหล่านี้มา และต้องการทำธุรกิจจึงมีการนำมรดกตรงนี้มาพัฒนา เปลี่ยนแปลง หรือขายออกไป ในช่วงนี้เองจึงมีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น

ความน่าสนใจของอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่การผลัดเปลี่ยนมือเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งแต่ละจังหวะก็จะมีการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินเข้าไป สาระของสถานที่หรือที่ตั้งของทรัพย์เป็นปัจจัยที่มีส่วนทำให้มูลค่าของทรัพย์สูงขึ้นได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในเมืองที่มีการทำธุรกิจโดยรอบ

อย่างไรก็ตามความเป็นเมืองวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเดียว จากเดิมอาจจะมีแค่สีลม สุขุมวิทตอนต้น ที่เป็น CBD (Central Business District) แต่ ณ วันนี้เมืองมีการขยายวงกว้างออกไป เช่น ศูนย์ราชการวันนี้อยู่แจ้งวัฒนะ มีเมืองใหม่แถบแจ้งวัฒนะเกิดขึ้น กัลปพฤกษ์ ก็กลายเป็นเมืองใหม่ ที่ใดที่เป็นชุมชน มีการอยู่ การขยายเมืองเพิ่มขึ้น ที่ดินบริเวณนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งการขยายตัวของเมืองเช่นนี้จะยังคงมีไปเรื่อยๆ พื้นที่โดยรอบที่จะเข้ามา support เมืองก็จะต้องขยายตัวตาม มูลค่าก็จะปรับขึ้นตามมาเช่นกัน

Suwannee-Wattanavekin_628x443_05

คำแนะนำในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหน เป็นเรื่องสำคัญในการลงทุนของเรา หากเป็นครอบครัวมองหาทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยก็มักจะดูสถานที่ทำงาน และ โรงเรียนของลูกเป็นสำคัญ หากเป็นการลงทุนเช่นเพื่อประกอบกิจการก็จะต้องดูเรื่องปริมาณของผู้อยู่อาศัยโดยรอบ วิธีการมาของผู้คนว่ามีความสะดวกหรือไม่ เป็นการลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งเอาที่ตั้งเป็นส่วนสำคัญ

เรื่องที่สองคือการมองประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว หรือ ทาวน์เฮ้าส์ เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลของผู้ซื้อเองประกอบ และเรื่องสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อเจอทรัพย์ชิ้นที่ใช่แล้ว ต้องมองย้อนกลับมาดูถึงกำลังทรัพย์ของตัวเองด้วยเช่นกัน

หากต้องการอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า เราต้องยอมรับเรื่องราคา เพราะความสะดวกสบายมักมากับราคาที่ต้องจ่าย อย่างไรก็ตาม อยากให้ลองวิเคราะห์ว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการอยู่ติดกับรถไฟฟ้า เพราะการขยับห่างออกมาสักหน่อย ราคาทรัพย์ก็จะต่ำลง

สำหรับผู้บริโภคที่มีทุนทรัพย์มากพอการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ติดกับรถไฟฟ้าเลยเป็นสิ่งที่แนะนำ เนื่องจากการขยับของราคามีแต่จะเพิ่มขึ้น แต่หากมีข้อจำกัดเรื่องทุนทรัพย์ แนะนำให้ซื้อทรัพย์ที่ห่างออกมาประมาณ 2 - 3 ซอย อาจจะเป็นระยะทางแค่ 200 หรือ 500 เมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ต่างกันไม่มาก สามารถเดินถึงได้ แต่สามารถประหยัดเงินได้เยอะพอสมควร และมูลค่าของทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพียงแต่อาจไม่เพิ่มขึ้นแรงเท่ากับทรัพย์ที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าเท่านั้นเอง

สำหรับบางคนที่มีทุนทรัพย์เพียงพอสามารถใช้เงินสดซื้อได้เลย กรณีนี้ก็คงไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น แต่ก็จะมีอีกหลายกลุ่มที่ใช้การกู้ยืม ซึ่งจะต้องคำนึงถึงวิธีที่จะทำให้การกู้ในครั้งนี้สามารถจบลงได้ด้วยดี ไม่มีปัญหา สถานะหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ก็คือมนุษย์เงินเดือน ซึ่งก่อนที่จะเลือกซื้อหรือตัดสินใจกู้ยืมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่า การงานของคุณจะทำให้คุณมีความพร้อมในการชำระต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขของสัญญาได้

ภาพในปัจจุบันเราเห็นเรื่องการ Lay off หรือ การลดเวลาทำงาน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ซึ่งเหตุนี้เองจะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เห็นว่าในช่วง 2 - 3 เดือนต่อไปจากนี้ ทรัพย์สินรอขายหรือ NPA (Non-performing Asset) อาจจะเข้าสู่ตลาดมากขึ้น จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บางคนอาจตัดสินใจที่จะปล่อยบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ผ่อนชำระอยู่ออกไปก่อน ตรงนี้ถือเป็นโอกาสทองของคนที่พร้อมในปัจจุบัน ที่จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ ทำเล ประเภทสินทรัพย์ และ งบประมาณ

คำว่าโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจมีบ้านอยู่แล้วแต่อยู่ไกลจากที่ทำงาน วันนี้หากลองศึกษาข้อมูลทรัพย์รอขายต่างๆ เราอาจจะมีโอกาสในการย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง ใกล้กับที่ทำงานมากขึ้นก็เป็นได้ ขณะที่ ทรัพย์รอขายบางชิ้นอาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนบางท่านที่มองเห็นว่าทรัพย์แบบนี้ ในบริเวณนี้ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด แต่วันนี้มีแล้วก็น่าสนใจที่จะหยิบมาทำธุรกรรมที่ตัวเองอยากทำได้

Suwannee-Wattanavekin_628x443_06

พฤติกรรมการเลือกซื้อทรัพย์ระหว่างผู้ที่ซื้อเพื่อลงทุนและผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัย

แน่นอนว่าการลงทุนเป็นเรื่องของการเห็นโอกาสที่เข้าไปพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ดังนั้นผู้เห็นโอกาสจะสามารถเลือกทำเลได้ทั่วประเทศ สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนมักจะมองเป็นอันดับแรกก็คือผลตอบแทน แต่ขณะเดียวกันความคาดหวังของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน แต่ละคนจะมีขั้นต่ำของผลตอบแทนที่คาดหวังแตกต่างกัน เช่น บางคนอาจคาดหวังผลตอบแทนที่ 8% หรือ 10% หากคาดการณ์แล้วให้ผลตอบแทนไม่ถึงก็อาจจะไม่ลงทุน แต่สำหรับบางคนอาจมองว่าอสังหาริมทรัพย์แค่ให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ก็จะพึงพอใจแล้ว ก็อาจจะมาลงทุนได้

สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเอง สาระสำคัญของกลุ่มนี้คือเรื่องทำเลที่ตั้ง ผู้ซื้อจะพิจารณาก่อนว่าต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเป็นส่วนใหญ่ ลูกจะเรียนที่ไหน ภรรยาหรือสามีจะทำงานที่ไหน ซึ่งอาจจะกินเวลา 12 - 15 ปี จึงต้องมองเรื่องนี้เป็นสำคัญ สิ่งที่ผู้ซื้อมักมองหาคือความสะดวกสบายในการเดินทาง ที่ตั้งที่ใกล้ที่ทำงาน ใกล้โรงเรียนลูก เส้นทางการเดินทางรับส่งลูกไปโรงเรียนแล้วไปทำงาน หรือสามารถใช้ประโยชน์จากขนส่งมวลชน (Mass Transit) ต่างๆ ได้เป็นต้น

บริการที่ตอบโจทย์ของฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขายที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

การหาข้อมูลในปัจจุบันถือว่าเป็นโอกาสของผู้ซื้อทรัพย์ที่ดี ส่วนหนึ่งคือการหาข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือที่ดีที่สุดคือการตรงไปหาผู้ขาย ว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง กรณีที่เป็นสถาบันการเงินอย่างธนาคารเกียรตินาคินภัทร เรามีส่วนงานทรัพย์รอขาย ซึ่งสามารถให้ข้อมูลของตัวชิ้นทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อดี ข้อเสียของทรัพย์ ความคุ้มค่าในการลงทุนเราก็สามารถช่วยให้มุมมองได้

ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย เป็นส่วนงานหนึ่งของธนาคารเกียรตินาคินภัทร เราอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand - BOT) เมื่อได้ทรัพย์มา เรามีหน้าที่ต้องจำหน่ายทรัพย์ออกไปในช่วงเวลาที่พึงเป็น นอกจากกฎระเบียบของแบงค์ชาติแล้ว ทีมงานของเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านนี้เข้ามาบริหารจัดการด้วยเช่นกัน

 

Suwannee-Wattanavekin_628x443_07

โดยที่เกียรตินาคินภัทรเราถือความจริงใจเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม หากทรัพย์ชิ้นไหนมีปัญหาเราจะต้องแจ้งบอกปัญหาให้ลูกค้าทราบ สำหรับลูกค้าที่ยังใหม่สำหรับธุรกิจนี้ เราก็มีการให้ข้อมูลรวมถึงแจ้งกฏเกณฑ์ต่างๆ ให้ทราบทั้งหมดเพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจในทรัพย์ที่ได้ไป

ทีมงานของเราสามารถให้ความรู้เบื้องต้นของทรัพย์นั้นๆ ได้ หากมีข้อจำกัดเราจะต้องแจ้งบอกลูกค้าเช่น อาจมีปัญหาเรื่องผู้บุกรุก เป็นทรัพย์ตาบอด รวมถึงภาระจำยอมต่างๆ เป็นสิ่งที่เราต้องแจ้งบอกลูกค้า ฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระเกี่ยวพันกับทรัพย์ที่จะขายเรามีหน้าที่แจ้งบอกลูกค้าหรือผู้สนใจในทุกเรื่อง

ในแง่ของการบริการเราเน้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่นหลายๆ ครั้งผู้ซื้อทรัพย์ของเราเป็นพนักงาน มนุษย์เงินเดือน อาจมีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันในช่วงวันทำงาน ดังนั้น หากลูกค้าต้องการเข้ามาดูทรัพย์วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ สามารถนัดเข้ามาได้ หรือข้อมูล support ต่างๆ ที่ลูกค้าร้องขอ เช่นขอดูโฉนดก่อน เราก็สามารถส่งข้อมูลให้ได้ หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการติดต่อหน่วยงานราชการ แม้กระทั่งหากลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อทรัพย์เพื่อลงทุน หากลูกค้าอยากได้คำแนะนำ ธนาคารเราก็มีฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้ซึ่งสามารถให้ข้อมูลสนับสนุนในส่วนนี้ได้เช่นกัน

อีกสิ่งหนึ่งที่เราดำเนินการเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้สนใจทรัพย์คือเรื่องเอกสารสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์การถือครองมีอยู่หลายประเภท เช่น โฉนด, น.ส.3, น.ส.3 ก., สิทธิทำกิน เป็นต้น ซึ่งสิทธิของเอกสารแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน ดีที่สุดคือโฉนด เนื่องจากสามารถระบุพื้นที่ได้เป็นจำนวนที่แน่นอน ส่วน น.ส.3 และ น.ส.3 ก. เป็นการขึ้นภาพเอาไว้ เมื่อมีการรังวัดจริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็เป็นได้

ปัจจุบันหากธนาคารได้ทรัพย์มาในรูปแบบ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. เราจะพยายามดำเนินการปรับให้เป็นโฉนด เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าทรัพย์ที่ได้นั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีค่าที่สุดอยู่ในมือ และจะได้เห็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นภาพสุดท้ายของตัวทรัพย์จริงๆ

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถโทรติดต่อเข้ามาเพื่อขอข้อมูลได้ที่ 02-165-5577 หรือสามารถเลือกดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ https://property.kkpfg.com ซึ่งจะมีข้อมูลเบื้องต้นให้ศึกษาก่อนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งทรัพย์ ประเภททรัพย์ จำนวนห้องนอน ห้องน้ำ มีผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้นอยู่หรือไม่เป็นต้น หลังจากนั้นสามารถติดต่อเข้ามาให้ทีมงานเราพาไปดูทรัพย์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญว่าก่อนจะตกลงซื้อขายทรัพย์ลูกค้าจะต้องได้เห็นทรัพย์นั้นๆ ก่อน เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสภาพทรัพย์ตามความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาดในภายหลังได้

สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจหรือมองหาอสังหาริมทรัพย์ ขอเน้นย้ำว่าจะต้องศึกษาอย่างจริงจังว่าทรัพย์ที่มีคนมาเสนอเป็นเอกสารสิทธิ์จริง หรือผู้ที่นำทรัพย์มาเสนอเป็นเจ้าของ หรือตัวแทนของเจ้าของทรัพย์จริงหรือไม่ ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เรื่องนี้มีการตรวจสอบไว้อย่างครบถ้วน ดังนั้นเอกสารสิทธิ์ทุกฉบับเป็นเอกสารสิทธิ์ที่เชื่อถือได้ เป็นสิ่งที่อยากฝากให้มองถึงตรงนั้นด้วย เราควรเลือกทำธุรกรรมกับบุคคลหรือเจ้าของทรัพย์ที่ไว้วางใจได้เท่านั้น

04 มิ.ย. 2562
หากเราไม่ได้วางแผนเกษียณ เราก็จะไม่ได้เกษียณ
Money
04 มิ.ย. 2562
ฉายภาพเศรษฐกิจกับ 3 ประเด็นที่ต้องจับตาในปี 2020
Economic
04 มิ.ย. 2562
LTF กับการลดหย่อนภาษี ยังน่าลงทุนอยู่ไหม?
04 มิ.ย. 2562
Investment Solutions ทางออกของการลงทุนแนวใหม่
04 มิ.ย. 2562
5 เรื่องที่นักลงทุนต้องระวัง เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง
Investment