Money

3 เคล็ดลับการวางแผนการเงิน
สำหรับเจ้าของกิจการที่คุณอาจยังไม่รู้!!

Post by | Admin

เจ้าของกิจการควรรู้! วางแผนค่าใช้จ่าย_ส่วนตัว ได้ประโยชน์กับธุรกิจ_560x395

สำหรับเจ้าของกิจการนอกจากการหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจแล้ว การวางแผนค่าใช้จ่ายก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ควรเข้าใจ เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในทางภาษีให้กับกิจการได้สูงสุด วันนี้ KKP Advice Center ขอยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายของเจ้าของกิจการที่สามารถวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางภาษีกับธุรกิจ

1.เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องมีเงินเดือน มีโบนัสให้กับตัวเอง

เจ้าของกิจการหลายๆ คน มักจะไม่ให้เงินเดือนหรือโบนัสกับตัวเอง เพราะเห็นเป็นบริษัทของตัวเอง กำไรที่ได้ก็เป็นของเจ้าของกิจการอยู่ดี แต่รู้หรือไม่เงินเดือนหรือโบนัสที่จ่ายให้กับเจ้าของกิจการนี้ ถือเป็นรายจ่ายทางบัญชีประเภทหนึ่ง ที่สามารถนำมาหักลบกับรายได้ของกิจการ ทำให้กำไรน้อยลง ส่งผลให้กิจการเสียภาษีน้อยลงอีกด้วย แต่ก็มีบางคนที่แย้งว่า เจ้าของกิจการยังไงก็ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาอยู่ดี ในข้อนี้ใช่ครับ แต่ถ้าบริษัทจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เจ้าของไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในส่วนนี้ก็ได้ครับ

2.สวัสดิการประกันชีวิตต่าง ๆ สำหร้บผู้บริหารและเจ้าของกิจการ

หากเป็นเจ้าของกิจการน่าจะเคยได้ยินเรื่องประกัน Keyman คือการทำประกันชีวิตให้กับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร ซึ่งประโยชน์ของการทำประกันชีวิตก็คือบริษัทสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ต้องเป็นสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทุกคนในระดับเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของกิจการ แต่ก็ต้องระวัง เนื่องจากค่าเบี้ยประกันที่บริษัทออกให้ผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ยังถือเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปรวมในการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีอีกด้วย ดังนั้นต้องพิจาณาเรื่องฐานภาษีของของผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ควบคู่ไปด้วยนะครับ ว่าคุ้มกันไหม

3.ค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนตัว

รถยนต์ถือเป็นสินทรัพย์ ที่กิจการจัดซื้อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อการขนส่งสินค้า หรือเพื่อการเดินทางติดต่อลูกค้า ถึงแม้ว่ารถยนต์จะไม่ได้จัดซื้อในนามนิติบุคคล แต่สามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ มาคิดเป็นการใช้จ่ายของธุรกิจได้ แต่ก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและจัดเตรียมไว้ให้มีลายลักษณ์อักษร เช่น ใบเสร็จต่าง ๆ แบบฟอร์มขออนุญาตและใบบันทึกการเดินทาง เป็นต้น และที่สำคัญรถยนต์ของบริษัทยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้เพื่อนำเงินทุนมาหมุนเวียนให้กับธุรกิจได้ ซึ่งปัจจุบันสินเชื่อ SME ของธนาคารเกียรตินาคินสามารถนำรถมาใช้ยื่นกู้สินเชื่อ ซึ่งให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 3 เท่าของราคาประเมินรถยนต์ และใช้รถขอสินเชื่อได้สูงสุดถึง 5 คัน สนใจ คลิก

# อื่นๆที่น่าสนใจ

แนะนำจากบทความ
06 ธ.ค. 2562
“จัดโปร” ให้ “ปัง” รวมเทคนิคสร้างโปรโมชั่นดีๆ เพื่อ SMEs โดยเฉพาะ
Business
26 พ.ย. 2562
2020 พลิกเทรนด์การตลาดให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ SMEs “คิดให้ไว ไปให้เร็ว”
Business
13 ม.ค. 2563
5 แนวทางธุรกิจรักษ์โลก ที่ SMEs ต้องรู้
Business
14 ส.ค. 2562
บัญชีชุดเดียว - SMEs มีแต่ได้
Business