Business

4 เทคนิค บริหารบัญชีแบบ SME ยุคใหม่

  • 14 ก.ค. 64
  • 5,921
4 เทคนิค บริหารบัญชีแบบ SME ยุคใหม่ KKP Focus forum : ยิ่งรู้ ยิ่งเก่ง บริหารบัญชีแบบผู้บริหารยุคใหม่ Management_accounting_544x388

หนึ่งในเรื่องที่เป็นปัญหาหนักใจของเจ้าของกิจการ คือเรื่องการบริหารงานด้านบัญชี โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่รับไม้ต่อมาจากกิจการเดิมของครอบครัว หรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้จบด้านการเงิน-บัญชีหรือบริหารมา วันนี้ KKP Advice center จะมาแนะนำเทคนิคในการบริหารบัญชีแบบผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจวิธีการบริหารบัญชีได้มากยิ่งขึ้น

1. บัญชีส่วนตัวกับบัญชีบริษัทต้องแยกให้ชัดเจน
การแยกบัญชีให้ชัดเจนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนอกจากจะทำให้เราตรวจสอบรายการ เข้า-ออก ได้ง่ายแล้วยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการด้วย โดยเจ้าของกิจการต้องรับรายได้เข้าบัญชีส่วนตัว ในลักษณะการรับเป็นเงินเดือนหรือค่าเช่าในฐานะผู้ให้เช่า เช่น บริษัทใช้บ้านมาทำเป็น Office กิจการก็จ่ายเป็นค่าเช่าให้เจ้าของ เป็นต้น

2. เมื่อมียอดขายมากขึ้น รายการทางบัญชีเยอะขึ้น ยิ่งต้องทำความเข้าใจมากขึ้น
ก่อนอื่น SME ต้องเข้าใจก่อนว่า รายการทางบัญชีจะสะท้อนออกมาผ่านทางงบการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจสำหรับผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอง ไปจนถึงเจ้าหนี้การค้า ซึ่งจะพิจารณางบการเงินของเราว่ามีกำไรหรือเติบโตต่อเนื่องไหมเพื่อให้เครดิตการค้า (Credit Term) แน่นอนว่าถ้าเราได้รับเครดิตการค้าที่นานก็จะเป็นผลดีต่อกระแสเงินสดของบริษัท


3. ให้ความสำคัญกับเอกสารทางการเงิน
เมื่อมีการ รับ-จ่าย เอกสารทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก เช่น กรณีมีรายการขายและมีการให้เครดิตการค้ากับลูกค้า ก็ต้องมีการออกใบแจ้งหนี้(วางบิล) ให้กับลูกค้า ถึงแม้จะยังไม่รับเงินก็ต้องบันทึกรายได้เป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งในทางบัญชีหากเราไม่มีการบันทึกบัญชี แล้วปรากฏว่าลูกค้ารายนี้ผิดนัดชำระ จนต้องตั้งเป็นรายการหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ (Doubtful Account) ซึ่งเป็นการบัญทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย จะเกิดประโยชน์ในการช่วยลดทอนส่วนของกำไรที่ต้องเสียภาษีลงได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีเอกสารทางเงินชี้แจงประกอบด้วย

4. ทำความเข้าใจอัตราส่วนทางการเงิน
ปัจจุบันนี้ SME นอกจากจะต้องดูความเติบโตของตัวเองแล้ว การรู้ศักยภาพของคู่แข่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรารู้ตำแหน่งของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการวัด ROA (Return on Assets) หรือ ROE (Return on Equity) ก็สะท้อนความสามารถของบริษัทได้เป็นอย่างนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนา DBD e-Service ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น ที่ให้ SME เข้าไปดูข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของตัวเองและคู่แข่งได้ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่ KKP Advice center นำมาเสิร์ฟในรูปแบบบทความ แต่ถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรามี VDO ที่ช่วยให้เข้าใจการบริหารบัญชีได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ่ายทอดความรู้โดย CEO บริษัทบนกองเงินกองทอง จำกัด สนใจ คลิก

ที่มา : สัมมนาออนไลน์ KKP Focus forum : ยิ่งรู้ ยิ่งเก่ง บริหารบัญชีแบบผู้บริหารยุคใหม่