Money Matter

รถยังผ่อนอยู่ ขอรีไฟแนนซ์ทำได้หรือไม่

  • 06 Jun 23
  • 22,832
product_content_car_is_still_in_ installments_can_ you_ refinance_544x388

เรามักคุ้นเคยกับคำว่าการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านทุกๆ 3 ปี แต่หลายคนมีคำถาม..รถที่เราขับสามารถนำมารีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ และหากเป็นรถที่ยังมีการผ่อนชำระอยู่ สามารถนำมารีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ KKP Advice Center ชวนคุณมาหาคำตอบกันครับ

หากพูดถึงความหมายของคำว่ารีไฟแนนซ์ (Refinance) ก็หมายถึงการก่อหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า โดยผู้ขอรีไฟแนนซ์จะได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากการก่อหนี้ก้อนใหม่ เช่น ได้เงินก้อนส่วนต่างเพื่อนำมาใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือสามารถผ่อนชำระต่อเดือนลดลง เพราะขยายระยะเวลาการผ่อนออกไปยาวขึ้น

หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ การรีไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะเป็นรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อรถ ล้วนแต่คือการบริการสินเชื่อให้เรามีเงินก้อน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากกับคนที่ต้องการเงินสดไว้ใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ใช้จ่ายทางธุรกิจ หรือใช้บริหารภาระหนี้สิน และวันนี้ตัวอย่างการรีไฟแนนซ์ที่เราจะพูดถึงกันคือการรีไฟแนนซ์รถครับ

ตัวอย่าง : คุณเอ ซื้อรถยนต์ราคา 1,000,000 บาท วางเงินดาวน์ 20% คือ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระ 48 งวด ยอดผ่อนชำระต่อเดือนของคุณเออยู่ที่ 21,400 บาท (ยอดจัดสินเชื่อ 800,000 บาท) คุณเอผ่อนชำระตามระบบ เมื่อผ่อนรถไปได้ประมาณ 2 ปี = 400,000 บาท คุณเอพบว่าธุรกิจที่ทำอยู่ประสบปัญหามีความจำเป็นต้องใช้เงิน ปรับปรุงธุรกิจอย่างเร่งด่วน เป็นจำนวนเงินประมาณ 600,000 บาท แต่คุณเอไม่มีเงินสด

คุณเอจึงตัดสินใจรีไฟแนนซ์รถยนต์ โดยเข้าไปประเมินวงเงินกู้รถด้วยตนเอง (ประเมินวงเงินกู้รถของคุณได้ที่นี่) (หากคุณมีรถยนต์ซึ่งปลอดภาระหรือผ่อนหมดแล้ว สามารถประเมินวงเงินกู้ได้เช่นกัน) เริ่มจากเข้าไปกรอกข้อมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีที่ผลิต และรายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆ

จากนั้นโปรแกรมคำนวณวงเงินสินเชื่อรถยนต์ของคุณเอออกมาที่ประมาณ 1,356,000 บาท (วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 150% ของราคาประเมินรถยนต์) แต่คุณเอมียอดหนี้สินเชื่อเก่าคงเหลือประมาณ 400,000 บาท ดังนั้นคุณเอจึงต้องการขอสินเชื่อใหม่ที่วงเงิน  1,000,000 บาท (ยอดหนี้สินเชื่อเก่าคงเหลือ 400,000 บาท + เงินก้อนส่วนต่างที่ต้องการ 600,000 บาท)  โดยเลือกขยายเวลาการผ่อนชำระใหม่เป็น 72 งวด (ดอกเบี้ยใหม่ที่ 5.60%) ทำให้คุณเอมียอดผ่อนชำระต่อเดือนลดลงอยู่ที่ 19,854 บาท


จะเห็นได้ว่าการรีไฟแนนซ์รถยนต์ สามารถช่วยให้คุณได้เงินก้อนมาใช้เพิ่ม ยอดผ่อนต่อเดือนสบายขึ้นเพราะค่างวดลดลง และยังสามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ยาวขึ้น (อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)

แต่ทั้งนี้เงินก้อนที่ได้มาจากการขอสินเชื่อ ควรเป็นเงินก้อนที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น นำมาต่อยอดทางธุรกิจ นำมาปิดยอดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น ไม่ควรรีไฟแนนซ์มาเพื่อนำมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และก่อนที่จะรีไฟแนนซ์ควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง ซึ่ง KKP Advice Center ได้รวบรวมประเด็นที่ต้องพิจารณา หากคุณอยากขอรีไฟแนนซ์รถยนต์มาฝากดังนี้ครับ

1. จำนวนเงินคงเหลือและระยะเวลาการผ่อนชำระใหม่ เพราะการตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือและระยะเวลาการผ่อนชำระใหม่นี้จะมีผลต่อการพิจารณาดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้รับ
2. อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ได้รับ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระ ดังนั้นควรเปรียบเทียบเงื่อนไขของธนาคารให้ดี เพื่อพิจาณาเลือกเงื่อนไขที่เหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุด ตัวอย่างประเภทอัตราดอกเบี้ยของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ เช่นดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) และ ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก(Effective Rate)
3. ประวัติเครดิต เพราะประวัติเครดิตของคุณอาจมีผลต่อการขอรีไฟแนนซ์ เนื่องจากธนาคารอาจพิจารณาเครดิตเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีประวัติการผ่อนชำระเงินกู้หรือบัตรเครดิตดีหรือไม่
4. อายุและการประเมินมูลค่ารถยนต์ อายุของรถยนต์มีผลต่อการขอรีไฟแนนซ์ กรณีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางเทคนิค ธนาคารอาจพิจารณาให้รีไฟแนนซ์ได้ยากขึ้น สำหรับการประเมินมูลค่ารถยนต์ คุณสามารถทำได้โดยอิงจากตลาดรถยนต์มือสอง เพื่อประมาณการจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับว่าเพียงพอกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของคุณหรือไม่
5. เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ เช่น ระยะเวลาการรออนุมัติ, ค่าธรรมเนียมให้บริการต่างๆ (ค่าประกันภัยรถยนต์, ค่าจดทะเบียน, ค่าโอนกรรมสิทธิ์, ฯลฯ) ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้มักแตกต่างกันออกไปตามแต่ละธนาคาร ดังนั้นก่อน รีไฟแนนซ์ควรศึกษาทำความเข้าใจ เปรียบเทียบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง

และสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนรถเป็นเงินก้อน ไปต่อยอดธุรกิจ ปิดหนี้ หรือสร้างอาชีพเสริม สามารถเข้าไปลองประเมินวงเงินกู้รถของคุณได้ที่สินเชื่อรถเรียกเงิน จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร และหากสนใจขอรีไฟแนนซ์ติดต่อรถเรียกเงิน 02-495-4555 หรือ คลิกรายละเอียด

  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 150% ของราคาประเมินรถ*
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 27% ต่อเดือน*
  • เลือกผ่อนได้ยาวๆ สูงสุด 84 งวด*
  • ประเมินรถพร้อมทำสัญญาให้ถึงบ้าน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

Suggested Content
22 May 2023
6 ไอเดียต่อยอดธุรกิจขนาดเล็ก
Business Talk
09 Mar 2023
ข้อดีที่คุณต้องรู้ก่อนรีไฟแนนซ์รถยนต์
Money Matter
09 Feb 2023
เมื่อ “เทสลา” บุกตลาด อะไรคือหลักไมล์ต่อไปของยานยนต์ไทย
KKP Research